Gå til hovedinnhold

Om oss

Parkvesenet har ansvar for planlegging, forvaltning og drift av kommunens grønne arealer.

Parkvesenet

Parkvesenet har ansvar for planlegging, forvaltning og drift av kommunens grønne arealer. Det omfatter blant annet kommunale friområder, parker, lekeareal, friluftsområder med lysløyper og turveier samt store arealer i skjærgården. Parkvesenet har også forvaltningsansvar for landbruk og skogbruk, vilt, fiske og naturvern i kommunen.

I tillegg drifter parkvesenet grøntanlegg for andre sektorer, for eksempel kirkegårder, anlegg ved skoler og institusjoner.

 Blomsterbedd på Torvet

Parkvesenets administrasjon

Aase M Hørsdal er parksjef i kommunen. Parkvesenets administrasjon holder til i toppetasjen i Rådhuskvartalet. Foto: Ragna Marie Henden

Det er omlag 47 årsverk knytta til Parkvesenet. 12 årsverk er knytta til administrasjonen som holder til i Rådhuskvartalet, og rundt 37 årsverk  jobber med driftsoppgaver ute.

Aase M. Hørsdal   Parksjef aase.horsdal@kristiansand.kommune.no

382 43 183 / 952 16 186

Kurt Tange Jensen   Driftssjef kurt.tange.jensen@kristiansand.kommune.no 380 75 168 / 970 50 090
Helmer Espeland    Rådgiver helmer.espeland@kristiansand.kommune.no 380 75 170 / 908 31 195
Hanne Katinka Hofgaard   Rådgiver hanne.katinka.hofgaard@kristiansand.kommune.no 380 75 164 / 938 34 287
Trond Johanson   Naturforvalter trond.johanson@kristiansand.kommune.no 382 43 183 / 915 52 835
Margrete Havstad   Rådgiver margrete.havstad@kristiansand.kommune.no 980 39 890
Ann Elin Teksdal   Landbrukskonsulent ann.elin.teksdal@kristiansand.kommune.no 382 43 189 / 982 23 744
Bjørn Harald Sandvik  Skogbrukskonsulent bjorn.h.sandvik@kristiansand.kommune.no 380 75 171 / 970 50 096
Tone H. Trelsgård

  Lekeplassansvarlig

tone.h.trelsgard@kristiansand.kommune.no 380 75 174 / 970 50 098
Eivind Hellerslien   Nærmiljøkonsulent eivind.hellerslien@kristiansand.kommune.no 380 43 662 / 909 24 260
Ann-Lisbeth Jahre   Førstekonsulent ann-lisbeth.jahre@kristiansand.kommune.no 380 75 161 / 922 54 761
Hans K. Madsen   Økonomikonsulent hans.k.madsen@kristiansand.kommune.no 380 75 172 / 924 10 664

Hvem svarer på hva

Type saker

Undertema /bydel:

Kontaktperson

Plansaker -grønnstruktur

Bydel  vest

Helmer Espeland, 908 31 195 

 

Bydel  sentrum

Hanne K. Hofgaard, 938 34 287

 

Bydel  øst

Trond Johanson, 915 52 835

Utomhusplaner for lekeplasser

Lekeplasser og   nærmiljøparker generelt

Hele  kommunen

Tone H Trelsgård, 970 50 098

Spillemidler, tilskudd,   nærmiljøspørsmål generelt 

 

 Eivind Hellerslien, 909 24 260

Normaler: utomhusnormal og   driftsnormal

 

Helmer Espeland, 908 31 195

Vilt- og fiskeforvaltning

Naturforvalting og   friluftsliv

 

Trond Johanson, 915 52 835

Landbruk

Landbruk   generelt, jordbruk, produksjonstilskudd

 

Ann Elin Teksdal, 982 23 744

 

Skogbruksaker,   vedhogst

Bjørn H. Sandvik, 970 50 096 (tor.)

NB   Søknadskjema på nett

Drift av uteområder

Driftsadministrasjon,   avtaler, prinsippspørsmål, ulykker, farlige forhold

Kurt Tange Jensen, 382 43 186

 

Sone   øst

Anne Karin L. Førde, 908 45 804

(Helga V. Solberg, 468 41 138)

 

Sone   Sentrum

Arnvid Sejnæs, 913 80 323

(Vidar   Andersen, 970 50 089)

 

Sone   Vest

Frid   Schive, 482 07 698

(Eivind   Drivenes, 479 06 045)

 

Sone   Friluftsområdene

Tor   Fredrik Axelsen, 970 50 091

(Bjørn   Harald Sandvik, 970 50 096)

Trefelling på kommunale   friområder

 

Ann-Lisbeth   Jahre, 922 54 761

NB:   Søknadsskjema på nett

Saksbehandles   i vinterhalvåret

Økonomi og   prosjektoversikt

Spørsmål   om regninger mv.

Hans   K. Madsen, 924 10 664

Personal

Sommerjobb

 

Ann-Lisbeth   Jahre, 922 54 761

NB:   Søknadsskjema nett. Frist 1. mars

Arrangementer

Søknad   om arrangementer på

friområder   og torv

Tore   Løvland, 906 87 918

NB:   Søknadsskjema på nett.

Kristiansand Eiendom

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Forfatter: Zoran
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 10.05.2019 13:10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?