Gå til hovedinnhold

Håndbøker

Normaler for utomhusanlegg gir krav til funksjoner og fysisk utforming for kommunale utearealer til lek, rekreasjon og idrett.

Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune

Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune

Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune, gir krav til funksjoner og fysisk utforming av alle kommunale utearealer til lek, rekreasjon og idrett. Normalene
gjelder for konsulenter, utbyggere, entreprenører så vel som for velforeninger
og andre private aktører, som utfører tiltak på kommunens grunn eller på areal
som skal overføres kommunen.

Normalene er vedtatt første gang i Bystyret, 2008, og har siden 2010 vært en del av
kommuneplanens bestemmelser, § 9. Normalene er et dynamisk dokument som
revideres med jevne mellomrom, og det er alltid utgaven som ligger her på
nettsida som gjelder. Parkvesenet er ansvarlig for løpende oppdatering av
dokumentet, som en del av kommunens samla kvalitetssystem.

I dokumentet finner du følgende:

  • Generelle bestemmelser, samt henvisninger for forhold og løsninger som ikke er spesifisert i utomhusnormalen.
  • Krav til utforming og innhold for utomhusplan (jf. kommuneplanens bestemmelser §4).
  • Krav til funksjoner og hovedgrep for ulike typer anlegg; friluftsanlegg, parker og byrom, lekearealer, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg. Krav til universell utforming er integrert.
  • Tekniske spesifikasjoner for en rekke ulike detaljer, som eksempelvis veier og plasser, plantinger, belysning samt anlegg for lek, aktivitet og idrett.

Normaler for drift av kommunale uteanlegg

Normaler for drift av kommunale uteanlegg

I driftsnormalen finner du innledningsvis en hovedinndeling av kommunale anlegg og hvilket kvalitetsnivå de ulike anleggstypene driftes etter. Videre i dokumentet finner du mer spesifikke driftsrutiner for ulike elementer, som eksempelvis plener, løyper, skog og lekeplassutstyr. Driftsnormalen gjelder for kommunens driftsorganisasjon så vel som for entreprenører eller utbyggere som gjennomfører garantivedlikehold på kommunale anlegg.

Forfatter: Zoran
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 30.11.2018 14:34

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?