Gå til hovedinnhold

Kommuneplanens arealdel 2011 - 2022

Kommuneplanens arealdel 2011 - 2022

Kommuneplanen Styrke i muligheter ble vedtatt i bystyret 22. juni 2011 med mindre justering 7. september 2011 og 21. september 2016.

Planen omfatter både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I ettertid har bystyret vedtatt ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi 20.09.2017.

Det betyr at kommuneplanen Styrke i muligheter bare er gjeldende for arealdelen fra side 53.

Vedlegg 1 samfunnssikkerhet og beredskap, som er sammendrag av rapport om risikovurdering og samfunnssikkerhet i Kristiansand 2009, er erstattet av Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger i flere av dataene som ligger til grunn for temakartene er oppdatert etter at kommuneplanen Styrke i muligheter ble vedtatt.

Kommuneplanens arealdel er endret på noen punkter etter vedtaket i september 2011.

Formannskapet vedtok mindre endring av kommuneplanens bestemmelser 17. april 2013.

Formannskapssaken 17. april 2013 omhandlet også forståelsen av kommuneplanens kombinerte areaformål i sjø. Med bakgrunn i manglende presisering i tegnforklaring er sjøområdene, vist som kombinerte formål i kommuneplankartet, å anse som "ikke planlagte".

Bystyret behandlet endringen av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor i møte 21. september 2016, sak 122/16.

Overordnet arealstrategi 2017 - 2030 - en kompakt by ved sjøen

Overordnet arealstrategi med tilhørende retningslinjer i ny samfunnsdel 21.09.2017 skal legges til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel og gi føringer for plan- og byggesaksbehandlingen.

Kristiansand skal styrkes som landsdelshovedstad ved å utvikles til en kompakt by med urbane kvaliteter som utnytter nærheten til sjøen som en ressurs. Det skal utvikles attraktive og levende sentre med stor grad av funksjonsdeling.

Plandokumenter

Kommuneplanens bestemmelser er oppdaterte i samsvar med vedtatte endringer etter 2011. Trykt planhefte og plankart er tilgjengelig på Servicetorvet, Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18.

 • Styrke i muligheter - 2011-2022 (pdf). Kommuneplanens samfunnsdel (seinere endret i bystyret 21. september 2017), og arealdel med hovedgrep (hovedgrep seinere endret i bystyret 21. september), planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning. Presisering også her

Planen omfatter både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I ettertid har bystyret vedtatt ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi 21.09.2017. Det betyr at kommuneplanen Styrke i muligheter bare er gjeldende for arealdelen fra side 53 i plandokumentet og ut.

Det er laget forstørrede utsnitt av plankartet for alle bydeler. Oversikt over dette og kart for de enklelte bydelene finner du nedenfor

 1. Flekkerøy (pdf)
 2. Ytre Vågsbygd (pdf)
 3. Vågsbygd Tinnheia og Grim (pdf)
 4. Strai (pdf)
 5. Mosby (pdf)
 6. Kvadraturen og Lund (pdf)
 7. Gimlekollen og Justvik (pdf)
 8. Ålefjær (pdf)
 9. Tveit (pdf)
 10. Kjevik (pdf)
 11. Hånes (pdf)
 12. Søm (pdf)
 13. Ytre Randesund (pdf)
 14. Øyer i Randesund (pdf)

Oversikt over bydelskart

Det betyr at kommuneplanen Styrke i muligheter bare er gjeldende for arealdelen fra side 53.

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Inngang fra Torvet og Tollbodgata
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Sentralbord: 38 07 50 00
Send E-post

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 08.04.2015 13:15
Sist endret: 08.02.2019 09:15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?