Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument. Dokumentet er en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i Kristiansand om 10-12 år. Den er på flere områder retningsgivende for utviklingen av byen vår, og den er viktig for oss alle. Kommuneplanen for Kristiansand 2011-2022, «Styrke i muligheter» er vedtatt av bystyret 22. juni 2011.

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Formannskapet vedtok oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 12. oktober 2016. Mer informasjon om dette planarbeidet finner du her. (Mer informasjon om dette planarbeidet kommer)

Kommuneplan 2011 - 2022

Gjeldende kommuneplan Styrke i muligheter ble vedtatt i bystyret 22. juni 2011 med mindre justering 7. september 2011 og 21. september 2016.

Kommuneplanen er endret på noen punkter etter dette

Formannskapet vedtak mindre endring av kommuneplanens bestemmelser 17. april 2013.

Formannskapssaken 17. april 2013 omhandlet også forståelsen av kommuneplanens kombinerte areaformål i sjø. Med bakgrunn i manglende presisering i tegnforklaring er sjøområdene, vist som kombinerte formål i kommuneplankartet, å anse som "ikke planlagte".

Bystyret behandlet endringen av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor i møte 21. september 2016, sak 122/16.

Endring av kommuneplanen parkeringsbestemmelser

Bystyret behandlet endringen av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor i møte 21.september 2016, sak 122/16.

Endringen medfører at næringsområdene i Korsvikfjorden og Andøya opprettes som egne parkeringssoner (som vist i kart i vedlagt bestemmelse) med maksimum 1,5 bilparkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal på egen tomt eller fellesareal på flere tomter. og 1,5 sykkelparkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal. Plassene skal være overdekket og sentralt plassert i forhold til sykkelvegnettet og personalinngang.

Sykkelparkeringsbestemmelsene for næring kontor er endret til 2 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal i sone sentrum og 1,5 i mellom – og ytre sone. Også her gjelder kravet om at plassene skal være overdekket og sentralt plassert i forhold til sykkelvegnettet og personalinngang.

Det er i denne saken ikke lagt opp til at endring av kommuneplanens parkeringsbestemmelser skal overstyre gjeldende reguleringsplaner, men gi rammer for framtidig reguleringsplaner og reguleringsendringer.

Det er innført krav om mobilitetsplan ved etableringer av virksomheter med over 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter større enn 1.000 m2 bruksareal. Kravet gjelder for alle nyetableringer på alle plannivå, fra utarbeiding av konsekvensutredning til søknad om bruksendring.

Kommuneplanens visjon

Visjonen "Vi tror på muligheter" ligger til grunn for kommuneplanen for 2011-2022. 

Visjonen underbygger bystyrets vedtatte posisjon for byen: Kristiansand - byen som gir deg muligheter for et rikere hverdagsliv.

Plandokumenter

Kommuneplanens bestemmelser er oppdaterte i samsvar med vedtatte endringer etter 2011. Trykt planhefte og plankart er tilgjengelig på Servicetorvet, Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18.

Det er laget forstørrede utsnitt av plankartet for alle bydeler. Oversikt over dette og kart for de enklelte bydelene finner du nedenfor

 1. Flekkerøy (pdf)
 2. Ytre Vågsbygd (pdf)
 3. Vågsbygd Tinnheia og Grim (pdf)
 4. Strai (pdf)
 5. Mosby (pdf)
 6. Kvadraturen og Lund (pdf)
 7. Gimlekollen og Justvik (pdf)
 8. Ålefjær (pdf)
 9. Tveit (pdf)
 10. Kjevik (pdf)
 11. Hånes (pdf)
 12. Søm (pdf)
 13. Ytre Randesund (pdf)
 14. Øyer i Randesund (pdf)

Oversikt over bydelskart

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Inngang fra Torvet og Tollbodgata
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Sentralbord: 38 07 50 00
Send E-post

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 08.04.2015 13:15
Sist endret: 27.01.2017 09:17