Gå til hovedinnhold

Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel, arealdel og en handlingsdel.

Kommuneplanen er Kristiansands strategi for å møte fremtidens utfordringer og er kommunens overordnede politiske styringsdokument. Dokumentet er en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i Kristiansand om 10-12 år. Den er retningsgivende for utviklingen av byen vår, og er førende for kommunens mer detaljerte planer og budsjetter.

Byutvikling er et fellesprosjekt. Kommunen er bare en av mange aktører som arbeider for å utvikle byen og regionen. Kommuneplanen er derfor viktig for oss alle.

Kommuneplanens samfunnsdel

«Kristiansand mot 2030» ble vedtatt av bystyret 20. september. Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument for utviklingen av Kristiansand. (Fotomontasje: Svein Tybakken)

En kommuneplan er kommunens overordnede politiske styringsdokument og består av en samfunnsdel og en arealdel. Det er ny samfunnsdel som ble vedtatt 20. september. Denne planen endrer samfunnsdelen og overordnet arealstrategi i samlet kommuneplan "Styrke i muligheter" vedtatt september 2011.

Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 20.september 2017

Prosessen bak kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi 2017-2030, «Kristiansand mot 2030» er vedtatt 20.september 2017. Den erstatter deler av samlet kommuneplan vedtatt 22.juni 2011 omtalt nedenfor.

Visjonen er En skapende by med ambisjoner!

Overordnet arealstrategi skal legges til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel og gi føringer for plan- og byggesaksbehandlingen: Kristiansand skal styrkes som landsdelshovedstad ved å utvikles til en kompakt by med urbane kvaliteter som utnytter nærheten til sjøen som en ressurs. Det skal utvikles attraktive og levende sentre med stor grad av funksjonsblanding.

Kommuneplanens handlingsdel

Handlingsprogrammet samler kommuneplanens handlingsdel, 4-årig økonomiplan og årsbudsjett i samme dokument. Det viser prioriteringer og tiltak for å nå de langsiktige målene i samfunnsdelen og rulleres årlig.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen for Kristiansand 2011-2022, «Styrke i muligheter» er vedtatt av bystyret 22. juni 2011. Plandokumentet omfatter både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Etter at ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi ble vedtatt 20.september 2017 er det kun arealdelen av denne kommuneplanen, fra side 53 og utover, som er gjeldende.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 11.12.2017 08:36
Sist endret: 20.12.2017 09:39

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?