Gå til hovedinnhold

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er et verktøy for nytt bystyre til å drøfte og prioritere behovet for planoppgaver på overordna nivå i bystyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1).

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens planbehov knyttet til strategiske valg for utvikling av kommunesamfunnet. Forenklet kan planstrategien kalles for en «plan for planleggingen».

Ved behandling av planstrategien skal bystyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan, eller deler av denne, skal revideres.

Den kommunale planstrategien for Kristiansand ble vedtatt i bystyret 21. september 2016.

Vedtatt planstrategi innebærer at kommuneplanen skal revideres i to faser i perioden. Først revideres samfunnsdelen med overordnet arealstrategi innen sommeren 2017, og deretter arealdelen.

Kristiansand kommunes planstrategi som viser prioriterte planoppgaver i perioden 2016-2019 finner du her (pdf).

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 10.10.2016 09:10
Sist endret: 30.04.2018 08:28

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?