Gå til hovedinnhold

Fiskemuligheter i Kristiansand

I Kristiansand er det gode muligheter for innlandsfiske.

Fellesfiskekortet i Kristiansand

I Kristiansand er det etablert en ordning med et fellesfiskekort som gjelder for en rekke vann i kommunen.

Dette er gjort for å bedre allmennhetens tilgang til de fiskeresurser som finnes. Fiskekartet viser hvilke vann som omfattes av fellesfiskekortet.

Dersom man ønsker å fiske i vann utover de som er markert, skal man ha tillatelse av grunneiere.

Fellesfiskekortet koster 200 kroner og gjelder et kalenderår. Barn under 16 år fisker gratis i alle vann.

Fiskekortet får du kjøpt hos Grønberg sport i Venstre Strandgate 24. Telefonnummeret er 38 02 73 97. Sammen med fiskekortet får du også et fiskekart som viser fiskemulighetene i Kristiansand. Fiskekartet kan du også laste ned her:

Oversikt over vann som inngår i fellesfiskekortet:

Flere av vannene i kommunen kalkes reglmessig for å motvirke forsuring. Kalken finansieres av kommunen og Miljødirektoratet og spres med hjelp av dugnadsarbeid. 

Fiskeregler

I de vann som inngår i fellesfiskekortet, er det tillatt å fiske med handsnøre fra land. Fiske med oter, garn eller handsnøre fra båt er ikke tillatt. Det er ikke lov å bruke levende fisk som agn.

Utover dette reguleres fiske av lov om laksefisk og innlandsfisk.

Fiske etter laks og sjøørret?

Det er to gode lakseelver i Kristiansand. Både Otra og Tovdalselva er åpnet opp for fiske etter laks og sjøørret.

Les mer om elvene, se priser og finn ut hvordan du bestiller fiskekort.


Tiltak i sjøørretbekker

Sjøørretbekkene i Kristiansand er kartlagt. Vi har laget en tilstandsrapport og plan for utbedring av fiskevandring og gyteforhold. Rapporten omfatter alle bekker fra sjø og opp til naturlig ferdselshindring (anadrom strekning). Rapporten er utarbeidet for kommunen av Terrateknikk, og brukes som bakgrunn for tiltak i de enkelte bekkene.

Som ledd i utbedring av forhold for sjøørret er det er bygd fisketrapper i flere av bekkene i Kristiansand. Ved Prestebekken ved Garveriet ser du eksemel på dette. Målet er å få sjøørreten lenger oppover i Prestebekken, for å utvide gyte- og oppvekstområdet. Nå vil sjøørreten kunne vandre gjennom kirkegården og helt opp til Jegersberg gård, og også noe oppover i Vollebekken.

Prosjektet er et spleiselag mellom Kristiansand kommune, Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Trappa er prosjektert av Tor Kviljo i Terrateknikk.

Det er også lagt ut gytegrus i bekken.

Tilsvarende tiltak er gjennomført ved Justvikbekken, Kjeksebekken og Auglandsbekken.

Det er også utarbeidet et interaktivt kart over sjøørretbekker i Kristiansand. Denne finner du her

Forfatter: Trond Johanson
Publisert: 27.01.2015 20:25
Sist endret: 20.06.2019 14:08

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?