Tomter for salg

Kristiansand kommune har tomter til salgs på Hellemyr og Bråvann.

Tomter på Hellemyr

Tomter på Hellemyr. Foto: Anders Martinsens Fotografer

Kristiansand Eiendom har nå for salg boligtomter på Hellemyr, Breimyrveien 201-249. Delfeltet rommer i alt 41 boenheter. Salget retter seg til enkeltpersoner og proffmarkedet.

Bebyggelsen er planlagt med rekkehus, tomannsbolig, en firemannsbolig og to blokker à ni enheter. Se salgsprospekt for ytterligere informasjon.

Prisantydning: Fra 1 050 000 kroner + omkostninger.

Tomter på Bråvann platå

Tomter på Bråvann platå. Foto: Anders Martinsens Fotografer

Kristiansand Eiendom har nå for salg boligtomter som rommer i alt 50 boenheter i Bråvann platå. Salget retter seg til proffmarkedet som kan bygge boliger i feltet.

Se salgsprospektet for fullstendig salgsinformasjon.

Tomtene ligger byggeklare innerst i blindvei, tett på «markagrensa», Kjosdalen og Bråvannet. Feltet ligger i umiddelbar nærhet til flotte turområder, og i forlengelse av øvrig småhusbebyggelse.
Vei, vann, avløp, lekeplass, turstieer og kabelanlegg for bredbånds- og tv signal er anlagt i tomtegrensen. Opprustet kvartalslekeplass ligger i nabofeltet.
Husgruppene B1-B9 er fradelt med egne bnr, og vi ønsker å selge feltene til flere aktører.

Den enkelte boligtomt er ikke fradelt. Kjøper må selv søke disse delt videre på en hensiktsmessig måte. Feltet ligger i naturterreng med påstående skog, og stedvis påfylt rene masser. Kjøper må selv  planere/opparbeide grunnen.

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for grunnens beskaffenhet. Kjøper anmodes om selv å foreta nødvendige grunnundersøkelser.

Prisantydning: Se prospekt. Bud ønskes.

Dersom du som privatperson ønsker å kjøpe tomt/bolig i dette området, tar du kontakt med selgers representant, Nils Erik Hessen.

 

Forfatter: Kari Foss
Publisert: 18.03.2015 13:53
Sist endret: 13.03.2017 12:05