Gå til hovedinnhold

Nye gårdsnummer i ny kommune

Kommunereformen får konsekvenser for eksisterende eiendommer, og for etablering av nye eiendommer i Kristiansand, Søgne og Songdalen kommune. Eiendomsregister og grunnbok stenges midlertidig før årsskiftet.

Nye gårdsnummer fra 1. januar 2020.

Alle eiendommer i Norge er registrert med et gårds‐ og bruksnummer (gnr bnr) i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Det er påkrevd at alle eiendommene i en kommune skal ha et unikt nummer.     

I forbindelse med kommunesammenslåingen vil derfor alle gårdsnumrene i Søgne og Songdalen bli endret. Endringene trer i kraft 1.1.2020. 

Eiendommene fra Søgne kommune får et tillegg på 400:

 • Før sammenslåing: Gårdsnummer 1 ‐ 83
 • Etter sammenslåing: Gårdsnummer 401 – 483
  • Eksempel: Gårdsnummer 71 endres til 471.

Eiendommene fra Songdalen kommune får et tillegg på 500:

 • Før sammenslåing: Gårdsnummer 1 ‐ 117
 • Etter sammenslåing: Gårdsnummer 501 - 617
  • Eksempel: Gårdsnummer 104 endres til 604

Eiendommene fra Kristiansand kommune endres ikke.

Ingen bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer endres.

Offentlig veigrunn har fortsatt egne gårdsnummer i 200- og 300- serien.

En del eiendommer har fått ny adresse på grunn av sammenslåingen. Alle nye adresser er tatt i bruk.

Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV m.fl. vil få oppdaterte data fra matrikkelen automatisk. Du som eier trenger ikke å gjøre noe.

Eiendomsregister (matrikkelen) og grunnbok stenges for hele landet siste halvdel av desember 2019

Du kan bli berørt dersom:

 • du eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
 • vil selge en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
 • vil måle opp eiendommen din (klarlegge grenser)
 • skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som gjøre dette
 • skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
 • tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

Eiendomsregisteret (matrikkelen)

Stenges for all oppdatering i perioden fra 13. desember 2019 kl.18.00 til 1. januar 2020 kl.23.59. Totalt 9 virkedager. Matrikkelen (eiendomsregisteret) er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Konsekvenser:

 • Ingen registrering (matrikkelføring) i eiendomsregisteret i noen av landets kommuner i perioden eiendomsregisteret er stengt. Dette betyr bl.a. at registering av nye eiendommer, seksjonering, grensejustering/arealoverføring, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
 • Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing. Kartverket anbefaler at kommunene sender siste melding til tinglysing 29.11.19, for å sikre tid til eventuell feilretting ved retur fra tinglysingen.
 • Ingen føring av konsesjon i eiendomsregisteret. Alternativ: Egenerklæring om konsesjonsfrihet kan sendes på papir med original underskrift fra kommunen. Dette forutsetter at innsender er klar over Kartverkets frister for tinglysing. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler, og sender tilbake kjøper eller representant for denne. Kjøper, eller representant for denne. sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak

Grunnbok

Stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 fra kl. 20:00 til 1. januar 2020 kl. 23.59. Totalt 1 virkedag. Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Konsekvenser ved stenging:

 • Ingen tinglysing i perioden grunnboka er stengt.

Hvorfor stenges matrikkel og grunnbok?

 • Kartverket skal sikre at kommune‐ og regionreguleringene blir ivaretatt i eiendomsregister og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i eiendomsregister og grunnbok
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere
 • Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra eiendomsregister og grunnbok

Mer informasjon på Kartverkets nettside

Forfatter: HSN
Publisert: 07.11.2019 15:56
Sist endret: 07.11.2019 16:25

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?