Gå til hovedinnhold

Eiendomsregisteret - informasjon om eiendom

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Matrikkelen inneholder opplysninger om eiendommer, adresser og bygninger. Alle offentlig tilgjengelige matrikkelopplysninger finner du på Kartverkets portal Se eiendom

Matrikkelen - Norges offisielle eiendomsregister

Matrikkellova definerer de ulike matrikkelenhetene som grunneiendom, festegrunn, eierseksjon, anleggseiendom og jordsameie

Informasjon fra matrikkelen

Matrikkelen inneholder informasjon om (så godt som) alle eiendommer, bygninger og adresser i Norge. Hvis du oppdager at noe mangler, så vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en melding på epost eller ta kontakt med Servicetorvet.

All offentlig tilgjengelig matrikkelinformasjon er tilgjengelig ved å gå inn på Kartverkets tjeneste "Se eiendom". Der kan du også få tak i eieropplysninger og fakta fra grunnboka. Innlogging med MinID.

Gate- og veinavn

Lurer du på hvordan de ulike veiene og gatene i Kristiansand skrives? Her er oversikten. 

Navn

Bruk av matrikkelopplysninger

Matrikkelen er sammen med Folkeregisteret og Brønnøysundregisteret de sentrale registre i Norge. Matrikkelinformasjon brukes både i kommunal saksbehandling, i SSBs statistikker og når du melder flytting til Folkeregisteret.

I kommunen bruker vi bruksareal (BRA) fra Matrikkelen som grunnlag både for beregning av eiendomsskatt og som grunnlag for beregning av kommunale avgifter. (vann og kloakk)

NB! Når du får regning på kommunale avgifter så vil de normalt være beregnet ut fra bruksareal - BRA. Hvis du bor i en seksjonert leilighet, så kan det stå et større areal enn du har i selve leiligheten. Det er fordi alt fellesarealet fordeles ut på alle leilighetene i henhold til sameiebrøken. Din seksjon kan i tillegg til selve leiligheten bestå av bod(er), P-plass(er) og andel av fellesareal.

Bygninger

Alle bygninger har sitt unike bygningsnummer, gjerne kalt BID. Hver bygning er registrert med bygningstype, og har opplysninger om arealer og bruksenheter. En bruksenhet til bolig omtales ofte som en boenhet.

Bruksareal - BRA - registreres ihht Norsk Standard 3940 og Matrikkelføringsinstruksen. BRA er alt areal innenfor yttervegg.

Adresser

Offisiell adresse. Nesten alle eiendommer i Kristiansand har vegadresse. En vegadresse består av et veinavn og et adressenummer og eventuelt en bokstav. I bygg med mange boliger tildeles det også et bolignummer (bruksenhetsnummer). En fullstendig veiadresse til et stort bygg kan se slik ut: Storgata 55 A H0503. Et bygg med mange innganger kan ha mange adresser.

Grunneiendommer og andre eiendommer

Alle eiendommene har sin unike ID; det vi kaller gårdsnummer og bruksnummer. Eksempelvis har Rådhuskvartalet gnr.150 bnr.1044.

Hvis du lurer på hvilket gårds- og bruksnummer en eiendom har, kan du finne det på kommunens kart eller på Kartverkets se eiendom eller Norgeskart.

Forfatter: Hanna Sofie Nystad
Publisert: 19.03.2015 15:12
Sist endret: 06.11.2019 11:17

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?