Bestille eiendomsinformasjon

Skal du bygge tilbygg eller påbygg, omsette fast eiendom eller taksere eiendommer? Bestill ferdige produktpakker som Meglerpakke/Takstpakke, Byggepakke eller annet fra vår produktliste.

Her bestiller du

Bestill eiendomsinformasjon

Leveringstid: Tre dager etter mottatt bestilling.
Eiendomsinformasjonen blir tilsendt per e-post.

Du kan også hente ut dette kostnadsfritt  på disse sidene:

Naboliste (på Min side - krever ID-pålogging)

Byggesaksdokumenter

Kart 

Meglerpakke/Takstpakke

Planopplysninger, Eiendomskart, Tilknytningsopplysninger: Vei/vann/avløp og kommunal festetomt, Kommunale avgifter/gebyrer/eiendomsskatt, Byggesaksdokumenter inkl. ferdigattest og Matrikkelrapport. Pris: 2100 kroner.

Byggepakke

Situasjonskart, Eierliste/naboliste og Matrikkelrapport. Pris: 620 kroner.

Planopplysninger

Planopplysninger med bestemmelser - utsnitt A4. Gjeldende arealplan m/bestemmelser (reguleringsplan, kommunedelplan, kommuneplanens arealdel) Pris: 410 kroner.

Eiendomskart

Eiendomskart i målestokk 1:500/1:1000. Størrelse/areal, adresse, eiendomsgrenser, gårdsnummer, bruksnummer, bebyggelsen, veisituasjonen, natur, vann og kyst mm. Pris: 360 kroner.

Tilknytningsopplysninger

Vei/vann/avløp og kommunal festetomt
Hjemmelsopplysninger til adkomstvei. Informasjon om tilknytning kommunalt anlegg vann og avløp/septiktank. Pris: 210 kroner.

Eiendomsskatt/avgifter

Eiendomsskatt, feier- og tilsynsavgift, vann- og kloakkgebyrer samt renovasjonsavgift fra Avfall Sør. Pris: 360 kroner.

Byggesaksdokumenter

Byggesaksdokumenter inkl. ferdigattest. Godkjente tegninger, vedtak og ferdigattester som foreligger i våre arkiver. Pris: 760 kroner.

Matrikkelrapport

Oversiktskart i målestokk 1:1000, areal og koordinater på eiendomsgrensene. Samt matrikkelinformasjonen som inneholder:
Eier, type og størrelse på bygninger, etasjeinndeling, bygningsnummer, når bygninger og eiendommen er godkjent, igangsatt og ferdigstilt. Pris: 210 kroner.

Situasjonskart

Situasjonskart i målestokk 1:500 som viser adresser, eiendomsgrenser, gårdsnummer, bruksnummer, bebyggelse, VA-ledninger, vei, jernbane, flyplass, veinavn, natur, høydedata, vann og kyst mm. Pris: 200 kroner.

Naboliste/eierliste

Liste med navn og postadresse til naboer og gjenboere jf. eiendomskartet. Naboliste kan hentes ut kostnadsfritt på Min side.

Naboliste

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelser

Midlertidig brukstillatelse viser at bygningen kan tas i bruk. Ferdigattest viser at bygningen er ferdigstilt i hht. byggetillatelse. Pris: 215 kroner.

Seksjoneringstegninger

Dokumentet viser hvordan etasjene og arealene i bygningene, samt utearealene, på eiendommen er godkjent oppdelt. Inntil ti sider - Pris: 190 kroner. Mer enn ti sider - Pris: 400 kroner.

Eiendomssaker

Her kan du få innsyn i dokumenter fra kommunens digitale arkiv for ulike typer eiendomssaker. Du kan også se status på framdrift og geografisk informasjon.

Eiendomssaker

  • byggesaker
  • delesaker
  • plansaker
  • oppmålingssaker
  • vann-og avløpssaker

Du kan søke på:

  • adresse
  • gårdsnummer/bruksnummer (gnr./bnr., for eksempel 150/1044.)
  • saksnummer

Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet eller ikke skal publiseres på internett er ikke tilgjengelige. Innsyn i disse dokumentene kan du be om via offentlige journal.

Enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Kommunens eiendomsarkiv har vært digitalt siden 2004. Du vil få treff på søk tilbake til 1999, men det vil i liten grad foreligger dokumenter med filer i disse. Gjelder søket en byggesak kan du søke i historisk byggesaker som dekker årene 1893 til 2003.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med dokumentsenteret på tlf 38 07 53 99 eller send e-post.

Historiske byggesaker (1893-2003)

Byggesaksarkivet er digitalisert og åpent for innsyn.

Historiske byggesaksarkiv

Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet eller ikke skal publiseres på internett er markert med hengelås og ikke tilgjengelige.

Du kan søke på

  • adresse eller
  • gårdsnummer/bruksnummer (gnr/bnr.)

Dersom du ikke finner ønsket eiendom er det ikke byggesak på denne. Dersom søket gjelder et rekkehus, garasje i rekke eller en større utbygging, vil byggesaken i en del tilfeller være registrert på en av enhetene.

Det er viktig å merke seg at enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med dokumentsenteret på tlf 38 07 53 99 eller send e-post.

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Inngang fra Torvet og Tollbodgata
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Sentralbord: 38 07 50 00
Send E-post

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Forfatter: Mary Simonsen
Publisert: 31.01.2017 08:00
Sist endret: 09.02.2017 11:00