Om oss – Kontakt

Rådgiverne i miljø og klimaspørsmål er organisert i By og samfunnsenheten. Vi har et stort spenn i oppgaver fra informasjon og kampanjer om miljø og klima til veiledning, rådgivning og myndighetsforvaltning.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Alena Bohackova
Rådgiver miljø og klima
E-post: Alena.bohackova@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 38243001 / 97562842

Bjørn Wattne Østerhus
Rådgiver miljø
Epost: Bjorn.Wattne.Osterhus@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 38243029 / 95221343

Bjørne Jortveit
Rådgiver transport
E-post: Bjorne.Jortveit@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 38243011 / 90802839

Christen Egeland
Rådgiver sykkel
E-post: Christen.Egeland@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 38243002 / 90077127

Elizabeth Rojas
Rådgiver klima
E-post: Elizabeth.Rojas@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 99107415

Erik Sandsmark
Rådgiver bygg og klima
E-post: Erik.Sandsmark@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 38243019 / 93031111

Jan Erik Lindjord
Rådgiver transport
E-post: Jan.Erik.Lindjord@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 38243015 / 93438767

Kim Øvland (forskerpermisjon),
Rådgiver klima

Marianne Bliksås
Rådgiver miljø og klima
E-post: Marianne.Bliksas@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 38243025 / 41628584

Raimond Oseland
Rådgiver transport, klima, Miljøfyrtårnkoordinator
E-post: Raimond.Oseland@Kristiansand.kommune.no
Tlf: 90065852

Solvor Stølevik
Rådgiver miljø og klima, internkonsulent Miljøfyrtårnsertifisering
E-post: Solvor.Stolevik@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 95227301

Christina Rasmussen

 

Marit Eik

 

Helge Solli

Forfatter: Zoran
Publisert: 13.01.2016 08:18