Gå til hovedinnhold

Forsøpling fra land til vann

Avfall på avveie kan gjøre skade på natur og mennesker både på land og i vann. Det havner til slutt ofte i havet, og forsøpling av havet (marin forsøpling) har blitt en av de største miljøutfordringene vi har i dag.

Tilskuddsordning til tiltak mot marin forsøpling

Kristiansand kommune lyser på ny ut tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Formålet med tilskuddsordningen er å redusere marin forsøpling og bevare skjærgården. Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å bidra med tiltak mot marin forsøpling kan nå søke kommunal støtte. Prosjekter som bidrar til forebygging og opprydning av marin forsøpling kan få støtte opp til 50 000 kroner. Søknadsfristen er 19. april 2019.

Det vil framgå av kommunens offentlige journal at det er søkt om midler. Dersom det kommer krav om innsyn i dokumentet vil det bli sendt ut. Eventuelle taushetspliktige opplysninger vil sladdes før utsendelse.

Søknadsskjema

Retningslinjer for tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Kampen mot forsøpling

Kommunen har i dag stort fokus på å bidra i kampen mot forsøpling. Avfall på avveie kan gjøre skade på natur og mennesker både på land og i vann og i sjø. Avfall på avveie havner til slutt ofte i havet, og forsøpling av havet (marin forsøpling) har blitt en av de største miljøutfordringene vi har i dag. Plastavfall som brytes svært langsomt ned, utgjør mesteparten av marin forsøpling. I nedbrytningsprosessen blir plast fragmentert i mindre og mindre biter ned til mikroplast og deretter til nanoplast. I tillegg bidrar flere landbaserte kilder til spredning av mikroplast. Det er estimert at det vil være flere kilo plast enn fisk i havet i 2050 hvis plasttilførselen fortsetter som i dag.

Handlingsplan mot marin forsøpling

Kommunens satsning på å redusere forsøpling på land, i vann og i sjø er beskrevet i handlingsplan mot marin forsøpling. Handlingsplanen ble vedtatt av bystyret 23. mai 2018. I dette dokumentet er det beskrevet hvilke tiltak som kommunen gjør i dag og hvilke tiltak som kommunen ønsker å gjennomføre i framtiden. (Link til handlingsplanen)

Ryddeaksjoner

For å redusere problemet med marin forsøpling, tilrettelegger kommunen for gjennomføring av ryddeaksjoner i strandsonen og langs innsjø og elver for frivillige hele året. Alle kan få gratis søppelsekker og hansker, hjelp til henting av avfall på land og i skjærgården, og gratis levering av avfall hos Avfall Sør.

 

Hvor kan jeg rydde?

Du kan rydde i strandsonen der du synes det trengs opprydning, både langs kysten, og vassdrag og innsjøer.

Hold norge rent har en ryddeportal med kart over hele landet der det er forslag til steder som trenger og bli ryddet, steder med planlagte ryddeaksjoner, og hvor det har blitt ryddet. Her kan du også selv legge inn hva du har ryddet, eventuelt om du vet om steder som trenger å bli ryddet. Link til ryddeportalen finner du her, https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/

 

Hva skal ryddes?

Plukk avfall helt ned til bruskork-størrelse og helst enda mindre. Tang, tare og kvister og lignende tar man ikke med, men en pall eller lignende bør fjernes fra stranda. Dersom dere ønsker, kan dere gjerne samle sammen tang, tare og kvister og lignende og legge det et sted der det ikke er til sjenanse.

Hvor kan jeg få gratis avfallssekker og hansker?

Avfall Sør, Vige havnevei 90, hverdager kl.08:00 -15:30

Gjenvinningsstasjonen, i vekta (for åpningstider, se nettsidene til Avfall Sør

Kristiansand kommune, Servicetorvet, Rådhuskvartalet på torvet, hverdager kl.08:00 -15:30

Hvor skal jeg levere de fulle sekkene?

Avfall kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene (for åpningstider, se nettsidene til Avfall Sør).

Dersom du trenger hjelp til henting av avfall, ta kontakt med Kristiansand kommune

v/Tor-Fredrik Axelsen i Parkvesenet, mobil 970 50 091, epost: Tor-Fredrik.Axelsen@kristiansand.kommune.no

Vinn fine premier! Avfall Sør har et eget Strandryddingslotteri. Alle som leverer avfall fra strandrydding til gjenvinningsstasjonen er med i premietrekningen av fine premier. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg med navn, telefonnummer og hvor du har plukket på gjenvinningsstasjonen. Trekningen foregår hver måned hele 2019, og vinneren vil bli kontaktet direkte. Les mer om konkurransen på Avfall Sør sin facebook-side.

Forfatter: Raimond Oseland
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 20.05.2019 07:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?