Gå til hovedinnhold

Panteordning for eldre vedovner

Vedfyring er en av de største kildene til svevestøv i Kristiansand og som et tiltak for å forbedre den lokale luftkvaliteten, innføres det en panteordning for eldre ikke-rentbrennende ildsteder.

Panteordning for eldre ikke-rentbrennende ildsteder

Bystyret har 13.12.2017 vedtatt bevilgning av midler til en panteordning for eldre ikke-rentbrennende ildsteder i perioden 2018-2021.  Panteordningen er et virkemiddel for å bidra til bedre luftkvalitet. Områder som påvirkes mest av svevestøv fra vedfyring prioriteres. Tilskuddet (pant) er på 5.000 kroner per utskiftet ildsted. 

Kriterier og vilkår

Kan jeg søke om tilskudd (pant)?

Du kan søke om pant hvis du har et eldre ikke-rentbrennende ildsted montert i boligen som ligger i prioritert område (sentrale deler av Grim, Kvadraturen og Lund) og du vil skifte det ut med en ny vedovn.  Du må bytte ut ildstedet før du kan søke om pant. Se kart som viser hvilke områder ordningen gjelder for. Liste over adresser som omfattes av ordningen.

Ordningen omfatter eldre ikke-rentbrennende ildsteder som åpen peis, koksovn eller vedovn (produsert før 1998). Ordningen omfatter ikke oljefyrte ildsteder og bevaringsverdige støpejernsovner produsert før 1940.

Panteordningen gjelder kun ildsteder som har blitt skiftet ut etter 01.04.2018.

 Hva må jeg gjøre før jeg søker?

1. Du må bytte ut ildstedet før du kan søke om pant.

Kvalifisert montør skal utføre installasjon av ny vedovn. Kvalifisert montør kan være faglært murer, ildstedsmontør/kontrollør med minimum nivå 2 fra Norsk Varmes bransjeskole.

Alle som får installert et nytt ildsted plikter å melde fra om dette til kommunen. Skjema som skal brukes til dette «Melding om installasjon av ildsted» finner du på nettsiden til Kristiansand brannvesen . Etter du har sendt inn meldingen, så får du en bekreftelse for mottatt melding på epost. Den skal brukes som dokumentasjon i søknaden om pant. Montøren kan vanligvis hjelpe med innsending av meldingen.

2. Du må kjøpe en ny vedovn. Kvittering skal brukes som dokumentasjon i søknaden om pant. 

3.Det gamle ildstedet må leveres til godkjent avfallsmottak. Du kan gjøre det selv (til en av Avfall Sør sine gjenvinningsstasjoner), eller montør/ leverandør kan gjøre det for deg (til godkjent avfallsmottak for næringsavfall).

Dokumentasjon som skal legges ved søknaden om pant er:

1.Vektkvittering fra en av Avfall Sør sine gjenvinningsstasjoner (Mjåvann, Støleheia eller Sørlandsparken). Kvitteringen får du når du leverer inn det gamle ildstedet.   Henvend deg i vekta når du kjører inn på gjenvinningsstasjonen.

Eller

2.Bekreftelse fra montør/forhandler at det gamle ildstedet vil bli levert til godkjent mottak. Bruk da skjema Pantebevis for innlevert ildsted.

Når disse tre punktene er gjennomført, så kan du søke om pant.

Vedtatte retningslinjer for panteordning.

Søknadsprosessen

Fyll ut skjemaet Søknad om tilskudd for utskifting av eldre ikke rent-brennende ildsteder og legg ved dokumentasjonen som kreves:

  1. Dokumentasjon på at gammelt ildsted er innlevert til godkjent avfallsmottak
  2. Bekreftelse om innsendt «Melding om installasjon av ildsted».
  3. Dokumentasjon/kvittering på innkjøp av en ny vedovn.

Mer informasjon om krav til dokumentasjon kan du lese under kriterier og vilkår.
Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig fra 01.04.2018

Må alt sendes inn elektronisk?

  • Ja, det er ikke mulig å ettersende dokumentasjon. Hvis du ikke har dokumentasjonen elektronisk og ikke har tilgang til scanner, kan du ta bilde av dokumentasjonen med mobiltelefon og legge ved. Husk at dokumentene må kunne leses.

 Kan alle få?

  • Midler til pant er begrenset og «førstemann til mølla»-prinsippet vil gjelde.

 Når vil jeg få utbetalt pant?

  • Utbetaling vil skje to ganger i året.

Har du spørsmål om panteordningen kan du kontakte Servicetorvet teknisk 38 07 50 00.

Forfatter: Alena Bohackova/Raimond Oseland
Publisert: 13.03.2018 09:13
Sist endret: 16.08.2019 12:34

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?