Gå til hovedinnhold

Miljøprisen

Miljøprisen har som formål å stimulere til nytenkning og innsats i miljøarbeidet.

Miljøprisen

Prisen består av en plakett og et beløp på kroner 50.000.- 

Hvem kan få miljøprisen?

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser og offentlig og private virksomheter med base i Kristiansand.

Mottakeren skal gjennom langvarig engasjement eller enkeltstående tiltak ha bidratt til forbedret klima og miljø.

Klima og miljø er definert som

a. Renere vann, luft og jord

b. Reduksjon av klimagasser

c. Reduksjon av støy

d. Bevaring av biologisk mangfold og verdifull natur

Hva skal juryen legge vekt på?

a. - omstilling til grønn økonomi og flere miljøvennlige arbeidsplasser

b. - miljøvennlig produksjonsprosess og produktutvikling

c. - å styrke Kristiansands omdømme som miljøby

d. - miljøriktig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall

e. - miljøvennlig logistikk og transport

f. - miljøvennlig materialbruk og byggeri

g. - redusert energiforbruk

h. - befolkningens kunnskap og holdninger

Over tid skal juryen tilstrebe at mottakerne av miljøprisen representerer bredde blant mottakerne.

Hvem kan foreslå kandidater?

Det inviteres åpent til å fremme kandidater til prisen. Fristen for forslag er 1. mai. Forslag sendes Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand, eller e-post: postmottak@kristiansand.kommune.no  Forslag merkes "Miljøprisen 2019"

Jury

Petter Benestad, By- og miljøutvalget (Leder for juryen)

Roar Osmundsen, Næringsforeningen

Sofie K. Sannes, Ungdomsutvalget

Elizabeth Rojas, teknisk sektor (by- og samfunnsenheten)

Anne Grete Widding, kulturdirektøren

Tidligere vinnere:

2018: Air Products

2017: Malin Jacob for engasjement i forbindelse med marin forsøpling

2016: Øystein Holvik - mangeårig miljøvernsjef i Kristiansand kommune.

2015: Alf Holmelid - sterkt engasjement for miljø og klima både innen politikken, i yrkeslivet og privat.

2014: Cornelis Verkeerk - miljøvennlig byggteknikk og utvikling av passivhusprosjektet Gurines hage. 

2013: Einar Øslebye  - Grønt flagg-koordinator, miljøentusiast og mangeårig speiderleder.

Forfatter: Raimond Oseland
Publisert: 07.03.2016 12:27
Sist endret: 18.02.2019 10:25

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?