Gå til hovedinnhold

Luftforurensning

Ren luft er viktig for trivsel og helse, og generelt er luftkvaliteten i Kristiansand god. Vinterstid kan imidlertid perioder med fint og stabilt vær føre til høyere nivåer av luftforurensning, men nivåene har ikke vært så høye at grenseverdiene i forurensningsforskriften overskrides.

Overvåkning av luftkvaliteten

Kristiansand kommune tilstreber ren luftkvalitet i sin arealplanlegging. Foto: Anders Martinsen fotografer

Hovedkildene til luftforurensning i Kristiansand er utslipp fra transport og vedfyring. For å overvåke disse luftforurensningskildene og den lokale luftkvaliteten, er det i Kristiansand etablert to målestasjoner. Den ene er plassert i krysset Vesterveien/Vestre Strandgate, og den andre ved Stener Heyerdahlsparken. Målestasjonen ved Vestre Strandgate er en gatestasjon med tett trafikk. Målestasjonen ved Stener Heyerdahlparken er sentralt plassert i byen, men samtidig noe tilbaketrukket fra den største trafikken. Målingene som gjøres her skal gi uttrykk for luftkvaliteten som personer i sentrale deler av Kristiansand utsettes for.

I tillegg til målinger for overvåkning av utslipp fra transport og vedfyring, overvåkes også utslipp fra industri som kan påvirke luftkvaliteten i Kristiansand. Det er etablert en industrimålestasjon ved Glencore nikkelverk. Målsetningsverdi for nikkel i forurensningsforskriften har blitt overskredet og det er derfor utarbeidet en tiltaksutredning for å redusere utslippet.

Informasjon og varsel om luftkvalitet

Generell oppsummering av luftkvaliteten i Kristiansand de siste årene, finner du i dette informasjonsskrivet. 

Informasjon om luftkvaliteten i Kristiansand i dag (måleresultater) finner du på www.luftkvalitet.info. Målinger er knyttet opp til egne varslingsklasser som gir en beskrivelse av hvor forurenset uteluften er og i hvilken grad nivåene av forurensning utgjør en helserisiko. Tidligere har man også funnet varsler om forventet luftkvalitet i Kristiansand på samme nettside som måleresultatene, fra november til april.

Miljødirektoratet arbeider imidlertid med å utvikle en ny varslingstjeneste, og det er nå publisert en testversjon av den nye løsningen.

Luftkvalitet i Norge 

Helseeffekter

Selv om grenseverdiene i forurensningsforskriften i Kristiansand ikke overskrides, kan det i perioder vinterstid likevel være så høye nivåer av luftforurensing at noen personer kan få helseplager. Dette gjelder spesielt personer med luftveislidelser eller hjerte/karsykdom. Ønsker du å vite mer om helseeffekter som er relatert til luftforurensning, finner du mer informasjon på nettsiden luftkvalitet.info.

Tiltak for bedre luftkvalitet

De viktigste kildene til luftforurensning er transport (eksos og veistøv) og vedfyring. Alt som gjøres for å redusere dette, vil bedre luftkvaliteten.

Eksempler på hva som gjøres i kommunen som kan bedre luftkvaliteten:

 • Feiing/vasking av veier
 • Arealplanlegging
 • Forbedre kollektivtilbudet
 • Rushtidsavgift
 • Tilrettelegging for landstrøm ved havna
 • Kampanjer (for eksempel Jeg kjører grønt)

Det er også flere tiltak som du kan gjøre selv for å bedre luftkvaliteten:

 • Bruke kollektive transportmidler, sykle eller gå
 • Begrense bilbruken
 • Unngå tomgangskjøring
 • Bruke piggfrie bildekk
 • Sørg for riktig fyring i peis og vedovn
 • Skaffe rentbrennende ved- eller pelletsovn
Luftforurensning

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Kontaktperson: Alena Bohackova

Tittel: Miljørådgiver

Telefon: 975 62 842

Forfatter: Solvor B Stølevik
Publisert: 17.03.2015 09:31
Sist endret: 30.01.2019 13:40

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?