Gå til hovedinnhold

Klimasatsing i Kristiansand

Kristiansand kommune vedtok i 2009 en klimaplan som er felles for kommunene i Knutepunkt Sørlandet.

Klimaplanen

"Knutepunkt Sørlandet benytter bare fornybar energi, og er klimanøytral." Dette er visjonen i klimaplanen for Knutepunkt Sørlandet. Den ble vedtatt i 2009 og er fortsatt gjeldende plan for Kristiansand og nabokommunene. I løpet av 2016 vil arbeidet med ny klimaplan bli startet.

 

Hovedmålene i klimaplanen for Knutepunktet er:

  • Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2012
  • Redusere de totale klimagassutslippene med 20% sett i forhold til 1991-nivå innen 2020.


Delmål (eksklusiv industri)

  • Stabilisere klimagassutslipp fra veitrafikk innen 2012. Redusere dette med 5% innen 2020 sett i forhold til 1991.
  • Redusere energiforbruket i den kommunale bygningsmassen med 10% innen 2012 sett i forhold til 2005, 20% i 2020.
  • Øke andel av stasjonær energibruk som dekkes av fornybar energi (bioenergi, solenergi og fjernvarme, basert på spillvarme og avfallsvarme) fra 1,5% i 2005 til 3% i 2012, og til 5% i 2020.

Hva gjør kommunen?


Alle kommunale enheter er miljøsertifisert, enten med Grønt Flagg som er vanlig i skoler og en del barnehager, eller med Miljøfyrtårn som er Norges mest utbredte sertifiseringsordning for miljøledelse.  Et resultat er mange små og store miljøtiltak i kommunens virksomheter.  Alle kommunens virksomheter er pålagt å sortere sitt avfall.  Det arbeides kontinuerlig med å redusere avfallsmengde og gjøre mer miljøvennlige innkjøp.  På sikt skal kommunen legge om til kjøretøy med lav- og nullutslipp.

Kristiansand kommune vant 18. november LOS Energy Award for sitt arbeid med energisparing. Kommunen har gjennomført et enøk-prosjekt i 125 bygg, og har siden 2006 redusert energiforbruket med 30 prosent.

LOS Energy Award hedrer dem som jobber seriøst med energieffektivisering og energiledelse. 

De viktigste tiltakene som merkes av kommunens befolkning, er tilrettelegging for mer miljøvennlig transport i form av et bedre busstilbud, og flere og bedre gang- og sykkelveier.  Kommunen arbeider med å lage en sykkelekspressvei fra Vågsbygd til Sørlandsparken. For å få midler i Bymiljøpakken fra Staten, må kommunen arbeide for at biltrafikken ikke øker. Bompenger er et av flere virkemidler for å unngå en slik økning.


Miljø- og klimadata finnes på kommunens statistikkportal.

Forfatter: Raimond Oseland
Publisert: 03.12.2015 09:27
Sist endret: 03.12.2015 10:04

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?