Gå til hovedinnhold

Akutt forurensing

Den som oppdager akutt forurensning, varsler nødnummer 110.

Hva er akutt forurensning?

Forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som er ulovlig etter forurensningsloven. Forurensningen kan omfatte utslipp til sjø/vassdrag, luft eller grunn.

Hvem kontaktes?

Hvem kontaktes ved spørsmål om forurensning, søknader om utslipp osv.

Avløp
 • By- og samfunnsenheten - mindre anlegg
 • Ingeniørvesenet - avløpsvann til kommunalt ledningsnett
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - Oppfølging av større anlegg. Behandle søknader om utslipp av avløpsslam
Forsøpling
 • By- og samfunnsenheten
 • Miljørettet helsevern - helsefare
Forurensning (ikke akutt)
 • By- og samfunnsenheten
 • Miljørettet helsevern - helsefare
Grunnforurensning
 • By- og samfunnsenheten - terrenginngrep i forurenset grunn
 • Miljørettet helsevern - helsefare
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - prioriterte områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
Radioaktivitet
 • Fylkesmannens beredskapsavdeling
Radon
 • Miljørettet helsevern
Støy
 • Miljørettet helsevern - myndighet etter folkehelseloven
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - myndighet etter forurensningsloven
Tagging
 • Kristiansand Eiendom, Byggservice
Utslipp (søknad og tilsyn)
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - Mudring og dumping i sjø, diverse utslippssøknader (asfalt- og pukkverk, avfallsanlegg, bilvrakplasser, forbrenningsanlegg, skytebaner, motorsportbane og ulike industribedrifter)
 • By- og samfunnsenheten (Kristiansand kommune) - mindre anlegg
Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 20.03.2015 12:35
Sist endret: 12.10.2015 09:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?