Gå til hovedinnhold

Akutt forurensing

 

Hvem kontaktes?

Hvem kontaktes ved spørsmål om forurensning, søknader om utslipp osv.

Avløp
 • By- og samfunnsenheten - mindre anlegg
 • Ingeniørvesenet - avløpsvann til kommunalt ledningsnett
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - Oppfølging av større anlegg. Behandle søknader om utslipp av avløpsslam
Forsøpling
 • By- og samfunnsenheten
 • Miljørettet helsevern - helsefare
Forurensning (ikke akutt)
 • By- og samfunnsenheten
 • Miljørettet helsevern - helsefare
Grunnforurensning
 • By- og samfunnsenheten - terrenginngrep i forurenset grunn
 • Miljørettet helsevern - helsefare
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - prioriterte områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
Radioaktivitet
 • Fylkesmannens beredskapsavdeling
Radon
 • Miljørettet helsevern
Støy
 • Miljørettet helsevern - myndighet etter folkehelseloven
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - myndighet etter forurensningsloven
Tagging
 • Kristiansand Eiendom, Byggservice
Utslipp (søknad og tilsyn)
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - Mudring og dumping i sjø, diverse utslippssøknader (asfalt- og pukkverk, avfallsanlegg, bilvrakplasser, forbrenningsanlegg, skytebaner, motorsportbane og ulike industribedrifter)
 • By- og samfunnsenheten (Kristiansand kommune) - mindre anlegg
Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 20.03.2015 12:35
Sist endret: 27.02.2019 14:15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?