Miljø og klima

Hvordan lage grønnere arrangement?

Kristiansand kommune inviterer arrangører og festivaler på tvers av idrett- og kultursjangre til gratis miljøkurs torsdag 14. februar kl. 17.30 – 21.00 på Grønt senter på Odderøya.

Les mer...

Om oss – Kontakt

Om oss – Kontakt

Rådgiverne i miljø og klimaspørsmål er organisert i By og samfunnsenheten. Vi har et stort spenn i oppgaver fra informasjon og kampanjer om miljø og klima til veiledning, rådgivning og myndighetsforvaltning.

Forsøpling fra land til vann

Forsøpling fra land til vann

Avfall på avveie kan gjøre skade på natur og mennesker både på land og i vann. Det havner til slutt ofte i havet, og forsøpling av havet (marin forsøpling) har blitt en av de største miljøutfordringene vi har i dag.

Skal bli best i landet på å ikke kaste mat

Skal bli best i landet på å ikke kaste mat

Kristiansand kommune har som mål å bli best i landet på å ikke kaste mat som kunne vært spist. Vi håper at alle vil bidra til å oppnå dette målet! Å kaste mindre mat er vinn-vinn for både miljø og lommebok.

Klimavennlig byutvikling

Klimavennlig byutvikling

Kristiansand er en klimavennlig og innovativ by som bygger videre på tidligere posisjon som miljøby til å bli en grønn innovasjonby. Areal- og transportpolitikken er et av de viktigste virkemidler for å oppnå klimavennlig byutvikling.

Klima

Klima

Kristiansand kommune følger opp Parisavtalen og skal redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2030, og mellom 80 til 90 % innen 2050. Her kan du lese mer om planer, prosjekter, tiltak og verktøy for den nødvendige omstillingen.

Forurensning

Forurensning

Kommunen har forskjellige roller når det gjelder forurensning. I noen tilfeller er kommunen myndighet og gjør vedtak, mens andre ganger veileder og videreformidler kommunen kunnskap og informasjon.