Veterinærvakt

Veterinærvakt

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven]. har til formål å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn.

Kommunene har etter denne lov ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Kristiansand kommune har en samarbeidsavtale om klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid med Søgne, Songdalen og Vennesla. Kommunene utgjør etter denne avtalen Kristiansand veterinærvaktdistrikt.

Driftsansvaret på vegne av kommunene er lagt til Kristiansand kommune som representerer kommunene overfor leverandør av veterinærvakttjenesten.

Vakttelefon for veterinær er 829 97 020.

Forfatter: Ann Elin Teksdal
Publisert: 15.03.2015 14:48
Sist endret: 15.06.2018 10:01