Gå til hovedinnhold

HC-parkering

Her kan forflytningshemmede som er bosatt i Kristiansand kommune søke om parkeringskort.

Søknad

Bilfører eller passasjer bosatt i Kristiansand kommune og som har behov for parkeringslettelser kan søke om HC-parkering hos Kristiansand Parkering. Se forskrift.

Søknad må være vedlagt legeattest. Søknadsskjema og eget skjema som legen skal fylle ut, finner du her.

Søknadsskjema     Legeskjema hc     Forskrift hc

Med gyldig parkeringskort har man adgang til å parkere kjøretøy:

  • på reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt.
  • på offentlig regulerte avgiftsplasser, avgiftsfritt og utover makstid.
  • på boligsoneparkering.

Parkeringskort

Parkeringskort for forflytingshemmede blir gitt for begrenset tid, maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn 2 år. Ved periodiske behov gis det likevel tillatelse for kortere tid.

Det er viktig at kortet ligger godt synlig i frontruten, slik at utløpsdato og kontrollnummer er kontrollerbare fra utsiden.

Tilbakekalling

Kommunen kan trekke tilbake gitt parkeringkortet ved misbruk eller ved endrede
forhold som gjør at kravene i § 2 i forskrift om parkering for forflytningshemmede ikke lenger er tilfredsstilt. Den som har fått parkeringskortet etter denne forskriften, har plikt til å underrette Kristiansand Parkering om endrede forhold som kan ha betydning for tillatelsen.

Forfatter: Zoran
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 08.02.2019 13:46

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?