Parkering og lading

Her finner du oversikt over hvor Kristiansand Parkering har lagt til rette for parkering og lading.

Mynt, kort eller app 

Enten du parkerer langs gata, på en parkeringstomt eller i et parkeringshus, kan du betale med kort, mynt eller app.

Du kan betale med kort, app eller mynter for gateparkering og i alle våre parkeringshus og parkeringstomter.

Fordelen med å bruke kort eller app, er at du kan avslutte betalingen når du forlater plassen tidligere enn du har reservert for. Enten stopper du parkeringen i appen, eller så avslutter du betalingen ved å sette inn samme bankkort du brukte til å betale for parkeringen. 

Betaler du med mynt, har du ikke mulighet til å få tilbake penger for tiden du ikke har brukt. 

Parkeringshus

Alle typer kjøretøy – også el- og hydrogenbiler – betaler det samme for å parkere.

Unntak: Det er gratis for el- og hydrogenbiler på Kilden hver dag fra 06-18.
Det er lademulighet i alle parkeringshusene.

Les skiltene nøye. Det er alltid informasjonen på skiltene som gjelder.

Oversikt 

Parkeringstomter

Alle parkeringstomtene er alltid åpne. Avgiftstidene varier fra tomt til tomt. 

Alle typer kjøretøy – også el- og hydrogenbiler – betaler det samme for å parkere.

Unntaket er KMV-tomta og Setesdalsveien 16-20. På KMV-tomta kan el- og hydrogenbiler parkeres gratis. Det er ingen makstid for parkering. Innkjøring fra Vesterveien. På tomta i Setesdalsveien 16-20 - vis a vis kirkegården på Gartnerløkka - er det maks tre timer gratis parkering for el- og hygdrogenbiler.  

Les skiltene nøye. Det er alltid informasjonen på skiltene som gjelder.

Det er lademulighet i Eventyrgården. 

Oversikt 

Gateparkering

Det er makstid for parkering ved alle gateparkeringsplassene i Kristiansand sentrum. Makstiden varierer fra én til tre timer. Husk at bilen skal flyttes når makstiden er ute. 

Alle typer kjøretøy – også el- og hydrogenbiler – betaler det samme for å parkere.

Les skiltene nøye. Det er alltid informasjonen på skiltene som gjelder.

Oversikt 

MC og moped

Her finner du kart over parkering for MC eller moped i Kristiansand sentrum.

Oversikt 

Lading

Kristiansand Parkering  har satt opp ladestasjoner der biler kan lades med medbragt type 2-kabel. Alle kan lade med SMS. Det er også mulig å lade med Grønn kontakts brikke eller app.

Les skiltene nøye. Det er alltid informasjonen på skiltene som gjelder.

Oversikt 

Forfatter: Ole Jacob Rynning-Tønnesen og Jon Sverre Karterud
Publisert: 01.10.2018 08:24
Sist endret: 01.10.2018 09:08