Nyheter

Parkeringsforandringer fra 1. desember 2017

Hovedregelen er nå betalingsplikt for parkering også for el- og hydrogenbiler i Kristiansand. Dette gjelder også gateparkering fra 1. desember 2017.

Unntak:

Fram til 1. desember 2019 kan el- og hydrogenbiler parkeres gratis disse stedene:

  • P-hus Kilden fra klokka 06.00-18.00 alle dager, ingen makstid.
  • Parkeringsplassen ved nedkjøringen til gamle KMV – innkjøring fra Vesterveien, ingen makstid.
  • Parkeringsplassen Setesdalsveien 16-20 vav kirkegården på Gartnerløkka.(Maks tre timer)

Her kan el- og hydrogenbiler parkeres gratis. (Foto: Google Maps)

Nye avgiftstider

Nye avgiftstider/boligsonetider i Kvadraturen for parkering av alle typer kjøretøy.

Fortløpende vil avgiftstidene endres for gateparkering i Kristiansand. Følg med på skiltingen.

De nye avgiftstidene er:

  • Mandag-fredag fra klokka 08.00 til 19.00
  • Lørdag fra klokka 08.00 til 17.00

Avgiftstider for parkeringshus og parkeringstomter står på informasjonsskilt på disse plassene.

Gratis i to p-hus

Gratis for alle typer kjøretøy i to parkeringshus i disse tidsrommene:

Fra 1. desember 2017 blir det gratis å parkere i parkeringshusene Slottet og Gyldengården i tidsrommene:

  • Mandag-fredag fra klokka 17.00 til 24.00
  • Lørdag fra klokka 13.00 til 24.00
  • Hele søndag.

Porten ned til parkeringshuset Gyldengården åpner klokka 06 og stenger klokka 24 hver dag.

Fakturering

NB. NB. Nye betalingssatser for boligsoneparkering i Kvadraturen ble vedtatt i Kristiansand bystyre 13 desember 2017. Fakturering for boligsonen vil skje umiddelbart etter vedtaket. Boligsoneparkering må være betalt innen desember 2017 for at den skal være gyldig fra januar 2018.

Betalingsfrist for andre kvartal er 27. mars, mens fristen for betalinf for tredje kvartal er 27. juni. Kunder som har kortbetaling blir belastet mellom den 25 og 27 måneden før.

Gratis sykkelparkering!

I 1. etasje i Kilden parkeringshus kan du nå parkere sykkelen din gratis og trygt. Her er det et sykkelbur som er låst og videoovervåket. Dette kan brukes av både ansatte og besøkende. Det fungerer slik at man sender melding til et telefonnummer hvor bakenforliggende system gjenkjenner avsenders nummer og døren åpner seg. Det forutsetter at man først har ringt Kristiansand Parkering i arbeidstiden for å registrere seg. Nummer til Kristiansand Parkering er 38 12 97 00.                     

Forfatter: Zoran
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 25.09.2018 15:15