Klage?

Årsak til ileggelsen fremgår av den gule blanketten. Les nøye før du klager.

Du kan klage på ileggelsen, men det må begrunnes. Bruk helst skjemaet på denne siden. Foto: Svein Tybakken

Gode råd

Her er noen gode råd til deg som vil sende inn klage på ileggelsen:

 • Husk klagefristen på tre uker
 • Klagen må fremsettes skriftlig. Bruk skjemaet her på siden.
 • Husk fullt navn, adresse og saksnummer
 • Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon

 

Klager som ikke fører frem

 • Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert
 • Bilfører var uoppmerksom
 • Det var ingen andre steder å parkere
 • Stansen varte i kun kort tid
 • Bilfører måtte veksle penger
 • Kjøretøyet stod ikke i veien for noen
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale

Klager som kan føre frem

 • Dersom vilkårene for å ilegge gebyr, tilleggsavgift eller foreta inntauing ikke er tilstede
 • Det ble foretatt av- eller pålessing, av- eller påstigning (gjelder ikke stansforbud)
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet
 • Det var teknisk feil på automat/parkometer
 • Motorhavari
 • Kjøretøyet var registrert på annen eier ved tidspunktet for ileggelsen

Klageskjema

Her kan du legge inn vedlegg, bilder og kontonummer i tillegg til klagegrunn.  Klagen må påføres navn og adresse.  Ved eventuelt medhold på klage, er det også viktig at bankkontonummer som pengene skal tilbakebetales til er med.

Klageskjema

Forfatter: Zoran
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 23.10.2018 14:29