Vi skaper tilgjengelighet

Kristiansand Parkering sørger for fremkommelighet, god tilgjengelighet til parkeringsplasser, trafikk- og miljøsikkerhet og gode vilkår for næringslivet. Vi har ansvaret for 3500 parkeringsplasser langs gater, på plasser og i seks parkeringshus.

Forfatter: Zoran
Publisert: 16.11.2015 13:34
Sist endret: 13.07.2016 11:41