Tilskudd til montering av solceller

Støtte til nye anlegg

Kristiansand kommune gir støtte til montering av solcelleanlegg på private helårsboliger i Kristiansand. Det gis støtte til både integrerte og ettermonterte anlegg.

Den enkelte huseier kan få 3000 kroner i støtte på anlegg som kan produsere 3 kW eller mer.

For 2018 er kommunens bevilgning på totalt 150.000 kroner og det gis fortløpende tilsagn fram til beløpet er brukt opp.

Det gis kun støtte til nye anlegg.

Ta en sjekk om montering er søknadspliktig.

Søknadsprosess

Prosessen er todelt:
1. Først søker du om tilsagn til støtte.  Svar vil bli gitt fortløpende og tildeles etter «først til mølla» prinsippet.  Søknadsskjema

2. Når anlegget er ferdig dokumentert sendes kontonummer og dokumentasjon til postmottak@kristiansand.kommune.no

Når anlegget er installert sendes følgende dokumentasjon (fortrinnsvis elektronisk):

 • faktura for anlegg
 • faktura for tilleggsprodukter
 • bekreftelse som plusskunde
 • foto av montert solcellepanel

Når beløpet er brukt opp vil det komme informasjon på denne siden og søknadsskjemaet blir stengt. 

Om Enovas støtteordning

Det gjøres oppmerksom på at Enova også gir støtte til montering av solceller.  Se Enovas nettside.

Enova sier i sine tildelingskriterier at søker ikke kan motta annen offentlig støtte til samme tiltak, eller ha mottatt støtte til elproduksjon i samme bolig tidligere.

Hva støtten bør brukes til

Det anbefales derfor at kommune beløpet brukes til rådgivning eller fysiske tiltak.

Rådgivning, som for eksempel: Vurdere boligens egnethet for solceller

 • Gi råd om hvordan man går fram for å gjennomføre installasjon av solcellepanel, herunder gi råd knyttet til å søke Enova-støtten

Koordinere alle instanser som blir involvert i prosessen:

 •  for eksempel netteier, leverandører og elektrikere

Andre tiltak kan være:

 • Lagring av energi
 • Styringssystem for forbruk
 • Overvåkning og styring av forbruk
 • Tilkobling av styrings- og overvåkning til nett
 • Mulighet for uthenting av data i sanntid og minnefunksjon for lagring av data.

Man kan i samarbeid med leverandører finne fram til hvilke løsninger som er hensiktsmessige. Det er stor frihet så lenge tilskuddet brukes på tiltak som angår drift av solcellepanelet.

Spørsmål kan rettes pr. e-post til saksbehandler.

Forfatter: Raimond Oseland
Publisert: 13.03.2018 09:14
Sist endret: 17.04.2018 08:38