Miljøsertifisering og miljøledelse

Miljøfyrtårn er en miljøsertifiseringsordning. Kommunen har ansvar for å skaffe sertifisør.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrårn, som holder til på Odderøya, er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn startet som en del av tjenestetilbudet i Kristiansand kommune rettet mot næringslivet på 1990-tallet.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifisører i kommunen

Miljøfyrtårn-sertifisørene i Kristiansand kan kontaktes direkte. Alternativt kan Kristiansand kommunes miljøfyrtårnkoordinator kontaktes.

Miljøfyrtårnkoordinator Raimond Oseland, 900 65 852 Send e-post

Forfatter: Raimond Oseland
Publisert: 19.01.2015 10:41
Sist endret: 10.04.2015 10:24