Prosjekter

Gjennom årlige avklaringer kartlegger Kristiansand Eiendom kommunens behov for bygningsmessige nyinvesteringer og oppgraderinger.

Kristiansand Eiendom skal følge opp vedtatt boligstrategi ved sikring og utvikling av boligområder på en måte som sikrer at kommunen har et godt tilbud på boligtomter, og derved begrenser prisveksten.

Sikring av friområder 

Sikring av friområder for allmennheten skal gjennomføres ved videreføring av samarbeidet med statlige myndigheter. Arealer som ligger sentralt i forhold til tett utbygde områder prioriteres for å sikre at friområdene kommer flest mulig til gode.

Investeringer

Kristiansand Eiendom skal gjennom årlige avklaringer kartlegge kommunens behov for bygningsmessige nyinvesteringer og oppgraderinger. Prosjekter som besluttes igangsatt, initieres ved utarbeidelse av behovsutredning og følges opp i samsvar med vedtatt investeringsinstruks og prosjektrutiner.

I samarbeid med fremtidig bruker skal Kristiansand Eiendom sørge for en profesjonell gjennomføring av de bygningsmessige investeringsprosjektene. Vi skal sikre lokaler med god kvalitet og funksjonalitet og kontinuerlig vurdere kommunens eiendomsmasse i forhold til nåværende og fremtidige behov.

Der behovet er opphørt, eller det kan være fordelaktig å flytte eksisterende virksomhet til andre lokaler, skal det legges til rette for salg av eiendommen. Det skal også foretas en kontinuerlig vurdering av mulige strategiske oppkjøp av eiendom, som kan dekke kommunens fremtidige behov.

Pågående prosjekter

Veidekke vant OPS-avtale om Justvik Skole Justvik skole     Ny skole (OPS)
  Myren gård  (opprustning) Myren gård åpen for utleie fra 1. mai 

 

Rutebilstasjonen   Ny busspaviljong
 

 Holte skole

 

 Utskiftning til balansert ventilasjon

og utvidelse

   Oddermarka skole

 Utskiftning til balansert ventilasjon

 og noe rehabilitering

   Kringsjå skole   Ny skole
   Mosby oppvekstsenter   Ny skole og ny barnehage
Byggestart høsten 2017 Christiansholm festning  Hei og ny trapp til festningen
Justvik B33  Nytt boligfelt
     

 

 

 

 

 

Forfatter: Zoran
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 18.10.2017 11:00