Gå til hovedinnhold

Klima og miljø

Kristiansand Eiendom skal ligge et godt hestehode foran miljøkrav ved bygging og rehabilitering av kommunale bygg.

– Det er bra å ha høye ambisjoner på miljøsiden. Vi er opptatt av at vi skal belaste miljøet så lite som mulig, samtidig som det skal være økonomisk lønnsomt for kommunen. Erfaringen vår er at det ikke er en netto utgift for kommunen å være miljøvennlig, sier rådgiver Ingvald Grønningsæter i Kristiansand Eiendom. Her fotografert i jordvarme-anlegget på Havlimyra skole på Justvik.I Kristiansand Eiendoms offensive miljøstrategi heter det at vi skal planlegge, bygge og drifte fremtidsrettede bygg med gode og miljøvennlige løsninger i alle ledd. Det betyr for eksempel høy miljøoppmerksomhet på valg av byggematerialer, kildesortering på byggeplasser, energistyring på byggene og bruk av miljøvennlig og fornybar energi.

Enøk

I løpet av de siste årene har Kristiansand kommune årlig spart mange millioner kroner på en målrettet styring av energibruken på de 120 kommunale byggene som er med i energiprogrammet.

En av effektene på de 20 årene fra 2007 til 2026, er at det kan være mulig å spare miljøet for 60 000 tonn CO2-utslipp. På de samme årene vil kommunen kunne spare minst 450 millioner kroner til oppvarming, ventilasjon og belysning i bygg - avhengig av prisutviklingen på energi.

ISO sertifisering - enøktotal

Kristiansand Eiendom fikk 17 okt 2017 fornyet sitt ISO sertifikat i energiledelse etter standarden ISO 50001. 

I 2016 ble Kristiansand Eiendom, som første byggeier i Norge, sertifisert innen energiledelse etter den internasjonale ISO 50001-standarden.

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 14.09.2018 13:33

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?