Gå til hovedinnhold

Brukerundersøkelser

Siden 2003 har Kristiansand Eiendom gjort jevnlige brukerundersøkelser. Målet er 85 prosent tilfredshet på alle tjenester.

Kundevennlige

Byggservice gjennomfører jevnlig brukerundersøkelser for stadig å bli bedre og mer kundeorientert. – Målet er at 85 prosent skal være godt fornøyd, sier Bård Kvislabakken, leder for Byggservice.Kristiansand Eiendom er opptatt av å være kundevennlige og yte service. Brukerundersøkelser er nyttige og vi utvikler nå stadig bedre verktøy for å måle hvor fornøyd brukerne er. Bård Erling Kvislabakken leder Byggservice og har benyttet brukerundersøkelser i det stadige forbedringsarbeidet.

Undersøkelsene gjøres annethvert år. Vaktmestere, renholdere og vedlikeholdsansatte måles på responstid, pålitelighet, dyktighet, tilgjengelighet og kommunikasjon med brukerne. De som spørres er ledere ved skoler, barnehager, helseinstitusjoner, kontorarbeidsplasser og kulturbygg.

Stadig mer fornøyd

– Målet er at 85 prosent av brukerne skal være godt fornøyd. Vi ser at brukerne blir stadig mer fornøyd med renhold, mens vi har litt å gå på når det gjelder fornøydhet med vaktmestere og det som går på vedlikehold, forteller Kvislabakken.

Brukerundersøkelsene på renhold viser altså en god utvikling. I den siste undersøkelsen var 86 prosent av brukerne godt fornøyd med jobben. Ved forrige undersøkelse var skåren 67 prosent.

Smartere og bedre

– Vi bruker målingene for å bli stadig bedre, og enda mer brukerorientert. Vi organiserer arbeidet på nye måter, slik at vi kan gjøre jobben både smartere, bedre og raskere. Derfor er vi smidige og setter for eksempel sammen arbeidsteam alt etter hva slags jobb som skal gjøres, sier Kvislabakken.

En måte stadig å bedre skåren i brukerundersøkelsene på, er å lære av de som får gode tilbakemeldinger.

– Vi legger vekt på å vise de gode eksemplene og lære av de beste. Det er også med på å bygge en felles kultur, og det er viktig, poengterer Byggservice-lederen.

Følger opp innspill

Kristiansand Eiendom er opptatt av at det skal være så lett og oversiktlig som mulig for brukerne å komme med innspill i det daglige. Brukerne har én kontaktperson. I tillegg har
brukerne de siste årene kunnet melde fra om feil på blant annet bygg, hærverk, innbrudd, tagging og vannlekkasjer via en e-postadresse som sikrer at henvendelsene fanges fort opp. Nesten ni av ti brukere er veldig godt fornøyd med denne måten å melde fra på.

Kundeforum

Kundeforumet er en annen viktig arene for tilbakemelding fra brukerne. Brukerne og ledelsen i Kristiansand Eiendom samles fire ganger i året for å gå gjennom aktuelle saker. Én av sakene som er løst i forumet, er behovet for akutt snømåking hos barnehager.

– Barnehagene har ikke egne folk som kan måke ved dører og nødutganger hvis det kommer masse snø. Nå kan de raskt bestille den jobben. Vi har ti mann som kan rykke ut på veldig kort varsel og frese klart før barnehagene åpner. Barnehagene er fornøyde. Det har så mye å si at vi går i dialog og prøver å finne løsninger. Det er slike løsninger som gjør at brukerne blir fornøyde, sier Bård Kvislabakken.

Forfatter: Zoran
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 13.09.2017 13:21

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?