Kristiansand Eiendom

Trygg i gode bygg

"Trygg i gode bygg" er Kristiansand Eiendoms slagord. Vår strategi er at gode prosjektløsninger gir gode bygg. - Et godt bygg gjør vedlikehold og renhold enklere. Godt renhold og vedlikehold forelenger byggets levetid og gode bygg gir fornøyde brukere, sier eiendomssjef Hans-Christian Gram.

Les mer...

Vi bygger ny busspaviljong

Kristiansand Eiendom bygger ny busspaviljong. Den lyse og oversiktlige paviljongen for folk på farten skal ha et fremtidsrettet miljøkonsept – kanskje med eget solcelleanlegg som produserer energi – og stå ferdig til sommeren.

Les mer...

Om oss

Om oss

Kristiansand Eiendom er Kristiansand kommunes faginstans med ansvaret for forvaltning av alle kommunale eiendommer.

Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser

Siden 2003 har Kristiansand Eiendom gjort jevnlige brukerundersøkelser. Målet er 85 prosent tilfredshet på alle tjenester.

Klima og miljø

Klima og miljø

Kristiansand Eiendom skal ligge et godt hestehode foran miljøkrav ved bygging og rehabilitering av kommunale bygg.

Småbåthavn

Småbåthavn

Kommunale småbåthavner driftes av Kristiansand Eiendom. Det foregår en kontinuerlig utvikling av de eksisterende havnene, og utbygging av nye.

Prosjekter

Prosjekter

Gjennom årlige avklaringer kartlegger Kristiansand Eiendom kommunens behov for bygningsmessige nyinvesteringer og oppgraderinger.

Tomter til salgs

Tomter til salgs

Kristiansand Eiendom har for salg byggeklare boligtomter for i alt 50 boenheter på Bråvann platå ved flotte turområder og eksisterende boligområde.