Gå til hovedinnhold

Kart

Her finner du Kristiansand kommunes kart samt mulighet til å bestille kartgrunnlag. Kommunens kartløsninger for Kristiansandskart, Plankart og Situasjonskart støtter nå alle nettleser og mobiler.

Nettleser

Vi anbefaler at du bruker Microsoft Edge eller Google Chrome da enkelte kartfunksjoner fungerer dårlig i Internet Explorer.

Kristiansandskart

Kart for Kristiansand kommune, med valg av topografisk kart, flyfoto, planer og skråfoto. Kartet har søk og oppslag mot stedsnavn, adresse, plan - og eiendomsinformasjon.

Annen hjelp

Trenger du hjelp for å bruke kartet kan du klikke her.

Feil i kartene kan meldes til Eva Høksaas eller Ilya Palkhanov.

Situasjonskart

Utskrift av situasjonskart:

 1. Skriv inn adressen eller gnr/bnr for den eiendommen du skal ha kart over i søkefelt.
 2. Velg et av resultatene under søkefeltet, eller søk på nytt. Du må zoome deg inn for å se VA-ledninger.
 3. I sidepanel til høyre klikk på "Bestill kart". Du får da opp et utsnitt, som du kan flytte.
 4. I utskriftsmeny til høyre velg Situasjonskart som produkt og arkstørrelse.
 5. Velg målestokk. 1:500 er det vi ønsker i vanlige byggesaker.
 6. Skriv inn din e-post adresse.
 7. Klikk "Lag pdf".
 8. Du får en e-mail med vedlagt ZIP-arkiv som innneholder situasjonskart og følgeskriv.

Naboliste via Min ID

 1. Skriv inn adressen eller gnr/bnr i søkefelt.
 2. Velg et av resultatene under søkefeltet, eller søk på nytt.
 3. I sidepanel til høyre klikk på "Bestill kart".
 4. I utskriftsmeny til høyre klikk på "Naboliste".
 5. I nytt vindu logg deg på via MinID eller andre elektroniske ID-tjenester for å indentifisere deg.
 6. Skriv inn din adresse eller gnr/bnr i søkefelt.
 7. Du får et kart nede der din eiendom blir markert i rødt og naboeiendommer i blått. Ta vekk og legg til naboer ved å klikke i kartet.
 8. Klikk på "Hent naboliste" og deretter "Last ned". Nabolisten blir generert som et pdf-dokument.

Du bruker dette kartet som vedlegg til byggesøknader med mer til Kristiansand kommune.

Plankart

Viser oversikt over kommuneplan, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og planer under arbeid i Kristiansand kommune.

Temakart

Her finner du bl.a. bosoneparkering, sykkelkart, luftsonekart, velforering og rodekart

Luftsonekartet er et overordnet kart, som brukes i plan- og byggesaker for vurdering av luftkvaliteten i aktuelt område. Kartet er utarbeidet i henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012). Ved bruk av kartet, er det viktig at veiledning (pdf) følges.

Nedlastbare kart 

Historiske flybilder

Nasjonale karttjenester

SeEiendom - eiendomsinformasjon fra Matrikkelen

Høydedata - kart med laserhøyder

Norgeskart - kart med søk på adresser og stedsnavn

Norge i bilder - ortofoto (flyfoto) over Norge

Statens kartverk- nasjonal geodataportal

seNorge - kart som viser været for Norge

UT.no - turplanlegger for Norge

Kjøp av kartdata

Bestilling av digitale grunnkartdata 

Vi selger digitalt grunnkart for områder i kommunen. De viktigste tema er høydekurver, veier, vann, bygninger og eiendomsgrenser. Disse data brukes ofte til reguleringsplaner og prosjektering av bebyggelse. Disse leveres i formatene sosi eller dxf/dwg.

Flekkerøy og Vågsbygd sør for Lumber ble flyfotografert i mai 2017 for ajourføring av kartdata. Vågsbygd nord for Lumber, Hellemyr, Tinnheia, områder langs riksvei 9 t.o.m. Mosby samt kvadraturen og Lund nord til Justnes ble fotografert våren 2019. Kartdata for disse områdene vil være klare i 2020. Randesun og sentrale deler av Tveit har kartdata fra 2016. Områder med spredt bebyggelse i hele kommunen har kartdata fra 2018

Hele kommunen fikk våren 2014 høydekurver fra laserskanning. Høydesystemet har vært i NN2000 siden 2012.

Det kan også leveres flyfoto (ortofoto) som jpg-fil. Ortofoto er et flybilde som har samme geometriske egenskaper som grunnkartet. Flybildet kan derfor brukes som underlag for plantegninger eller annen prosjektering på samme måte som et kart. Oppløsningen er 10 cm på bakken.

Ortofoto for hele kommunen er fra 2018.

Leveransen

Leveranse av kartdata skjer så fort som mulig og senest innen fem arbeidsdager.

Ved bestilling av kartdata må du oppgi

 1. Oppdragsgiver eller firma (organisasjonsnr.) med kontaktperson, tlf.nr. og e-postadresse. 
 2. Fakturaadresse
 3. Område enten med vedlagt kart påført avgrensning eller koordinater for nedre venstre hjørne eller øvre høyre hjørne.

Priser på kart

Priser (inkl. mva.) for kart levert som papirplott eller pdf-fil: 

Priser (inkl. mva)
Format Kart Flyfoto PDF
A4  50,-  100,- 250,-
A3  60,-  200,- 250,-
A2 100,-  300,- 250,-
A1 200,-  400,- 375,-
A0 400,-  500,- 750,-

Ved samtidig bestilling av flere papirplott i A2, A1 eller A0 format gis 50 % avslag for hvert eksemplar utover det første.

Kart kan også skrives ut fra kommunen

Andre kartsalg:

Eiendomskart kr. 160,-

Situasjonskart kr. 1000,-

Kristiansandskartet  kr. 100,- (kan også kjøpes i en bokhandel)

Kartbok kr. 250,-

Digitale kartdata i sosi og dxf / dwg format:

Prisen beregnes etter Statens kartverks priskalkulator hvor områdets areal og beliggenhet i forhold til SSBs kart over tettsted legges til grunn. Minstepris er kroner 1000,- + MVA = kroner 1250,-

Eksempeler

 • 75 dekar i tettbygdstrøk med alle tema koster kr.1 000,- + MVA = kr. 1250,-
 • 200 dekar i tettbygd strøk med alle tema koster kr. 2 666,- + MVA. = kr. 3333,-
 • 200 dekar utenfor tettbygd strøk med alle tema kr. 1 000,- + MVA. = kr. 1250,- 

Samtidig bestilling av kartdata fra reguleringsplaner kr. 300,- (inkl. MVA) 

Timepris for leveranser som krever spesiell tilrettelegging kr. 1 200,- inkl. MVA

Rodekart

Rodekart for områdene i Kristiansand kan lastes ned fra denne dropbox-adressen

Last ned rodekart

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Stein Coward
Publisert: 13.02.2015 13:08
Sist endret: 22.10.2019 12:13

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?