Kart

Her finner du Kristiansand kommunes kart samt mulighet til å bestille kartgrunnlag.

Kristiansandskart

Kart for Kristiansand kommune, med valg av topografisk kart, flyfoto, planer og skråfoto. Kartet har søk og oppslag mot stedsnavn, adresse, plan - og eiendomsinformasjon.

Nettleser

Google har fra april 2015 fjernet støtten for Silverlight som tilleggesinstallasjon i nettleseren Chrome. Du kan  ikke bruke Chrome til å vise kartene fra kommunen. Vi anbefaler at du i stedet bruker nettleseren Internet Explorer.

Annen hjelp

Trenger du hjelp for å bruke kartet kan du klikke her.

Feil i kartene kan meldes til Eva Høksaas eller på telefon 38 24 31 58 eller 916 16 001.

Situasjonskart

 

Du bruker dette kartet som vedlegg til byggesøknader med mer til Kristiansand kommune.

Utskrift av situasjonskart

 1. Skriv inn adressen eller gnr/bnr for den eiendommen du skal ha kart over
 2. Velg et av resultatene på venstre side, eller søk på nytt. Du må zoome deg inn for å se VA-ledninger. 
 3. Klikk på utskrift oppe til høyre. Du får da opp et utsnitt (som du kan flytte)
 4. Velg "Vis avanserte utskriftsfunksjoner"
 5. Her kan du skrive inn Tittel: Skriv gjerne adressen og hvilket gnr/bnr som kartet gjelder
 6. Velg målestokk. 1:500 er det vi ønsker i vanlige byggesaker
 7. Velg rutenett 50m
 8. Klikk skriv ut og det blir generert et pdf-dokument
 9. Klikk Åpne dokument

Planer

Viser oversikt over kommuneplan, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og planer under arbeid i Kristiansand kommune.

Slik finner du reguleringsbestemmelsene for et område: 

 1. Søk opp adresse, plannavn eller planid i søkefeltet øverst til venstre
 2. Velg et av resultatene på venstre side for å finne området.
 3. Klikk på området.
 4. I sprettoppmenyen, velg Reguleringsplan og trykk på «Vis i Webplan».
 5. Gjeldende bestemmelser finner du under vedtaksdokumenter.
 6. For å sjekke kommuneplanens bestemmelser, velg Kommuneplan som kartgrunnlag nederst på sida.
 7. Gjenta punkt 3 til 5 men i punkt 4 velg Kommuneplan.

Temakart

Slik finner du temakartene:

 1. Klikk på pila på høyre side av kartet
 2. Velg et av temakartene
 3. Søk opp adresse i søkefeltet øverst til venstre
 4. Klikk på skravur, eller punkter for å få opp mer informasjon om temaet.

Bosoneparkering

 1. Klikk på pila på høyre side av kartet
 2. Velg kartlaget bosoneparkering

Nedlastbare kart over bosoneparkering

Høy oppløsning

Lav oppløsning

Historiske flybilder

 1. Klikk på pila på høyre side av kartet
 2. Velg et kartlag

Sykkelkart

 1. Klikk på pila på høyre side av kartet
 2. Velg temakartet sykkelkart 

Høyoppløslig bilde i pdf (11 MB)

Luftsonekart

Luftsonekartet er et overordnet kart, som brukes i plan- og byggesaker for vurdering av luftkvaliteten i aktuelt område. Kartet er utarbeidet i henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012). Ved bruk av kartet, er det viktig at veiledning (pdf) følges.

Slik finner du luftsonekartet:

 1. Klikk på pila på høyre side av kartet
 2. Velg Forurensning og trykk på pil til venstre for forurensning
 3. Velg Luftsonekart
 4. Søk opp adresse i søkefeltet øverst til venstre
 5. Klikk på farget område for å få opp mer informasjon

Nasjonale karttjenester

SeEiendom - eiendomsinformasjon fra Matrikkelen

Høydedata - kart med laserhøyder

Norgeskart - kart med søk på adresser og stedsnavn

Norge i bilder - ortofoto (flyfoto) over Norge

Statens kartverk- nasjonal geodataportal

seNorge - kart som viser været for Norge

UT.no - turplanlegger for Norge

Kjøp av kartdata

Bestilling av digitale grunnkartdata 

Vi selger digitalt grunnkart for områder i kommunen. De viktigste tema er høydekurver, veier, vann, bygninger og eiendomsgrenser. Disse data brukes ofte til reguleringsplaner og prosjektering av bebyggelse. Disse leveres i formatene sosi eller dxf/dwg.

Flekkerøy og Vågsbygd sør for Lumber ble flyfotografert i april 2013 for ajourføring av kartdata. Vågsbygd nord for Lumber, Hellemyr, Tinnheia, områder langs riksvei 9 t.o.m. Mosby samt kvadraturen og Lund nord til Justnes ble fotografert våren 2015. Kartdata for disse områdene vil være klare i 2016.

Hele kommunen fikk våren 2014 høydekurver fra laserskanning. Høydesystemet har vært i NN2000 siden 2012.

Det kan også leveres flyfoto (ortofoto) som jpg-fil. Ortofoto er et flybilde som har samme geometriske egenskaper som grunnkartet. Flybildet kan derfor brukes som underlag for plantegninger eller annen prosjektering på samme måte som et kart. Oppløsningen er 10 cm på bakken.

Ortofoto for Flekkerøy og Vågsbygd sør for Lumber er fra april 2013. Øvrige områder i kommuenen er fra 2011.

Leveransen

Leveranse av kartdata skjer så fort som mulig og senest innen fem arbeidsdager.

Ved bestilling av kartdata må du oppgi

 1. Oppdragsgiver eller firma (organisasjonsnr.) med kontaktperson, tlf.nr. og e-postadresse. 
 2. Fakturaadresse
 3. Område enten med vedlagt kart påført avgrensning eller koordinater for nedre venstre hjørne eller øvre høyre hjørne.

Priser på kart

Priser (inkl. mva.) for kart levert som papirplott eller pdf-fil:

Priser (inkl. mva)
Format Kart Flyfoto PDF
A4  50,-  50,- 250,-
A3  60,-  60,- 250,-
A2 100,- 125,- 250,-
A1 200,- 250,- 375,-
A0 400,- 500,- 750,-

Ved samtidig bestilling av flere papirplott i A2, A1 eller A0 format gis 50 % avslag for hvert eksemplar utover det første.

Andre kartsalg:

Eiendomskart kr. 160,-

Situasjonskart kr. 500,-

Kristiansandskartet  kr. 100,- (kan også kjøpes i en bokhandel)

Kartbok kr. 250,-

Digitale kartdata i sosi og dxf / dwg format:

Prisen beregnes etter Statens kartverks priskalkulator hvor områdets areal og beliggenhet i forhold til SSBs kart over tettsted legges til grunn. Minstepris er kroner 1000,- + MVA = kroner 1250,-

Eksempeler

 • 75 dekar i tettbygdstrøk med alle tema koster kr.1 000,- + MVA = kr. 1250,-
 • 200 dekar i tettbygd strøk med alle tema koster kr. 2 666,- + MVA. = kr. 3333,-
 • 200 dekar utenfor tettbygd strøk med alle tema kr. 1 000,- + MVA. = kr. 1250,- 

Samtidig bestilling av kartdata fra reguleringsplaner kr. 300,- (inkl. MVA) 

Timepris for leveranser som krever spesiell tilrettelegging kr. 1 200,- inkl. MVA

Kartet som en app

Norkart har laget en app for vår kartløsning. 

Rodekart

Rodekart for områdene i Kristiansand kan lastes ned fra denne dropbox-adressen

Last ned rodekart

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Stein Coward
Publisert: 13.02.2015 13:08
Sist endret: 08.02.2017 13:45