Gå til hovedinnhold

Årets byggepris

Kristiansand Byggeforum deler hvert år ut en lokal byggepris for byggebransjen i Kristiansand og omegn: Årets byggepris.

Belønning og oppmuntring

Formålet med prisen er å belønne enkeltpersoners, så vel som bedrifters, innsats innenfor både offentlig og privat sektor. Med byggebransjen menes i denne sammenheng alle sider ved bygge- og anleggsvirksomhet; fra planlegging og saksbehandling til prosjektering og ferdig bygg. Innenfor denne mangfoldige virksomheten kan prisen gå til god ledelse, godt bedriftsmiljø, tekniske forbedringer, god utførelse og estetikk.

Det kan også være en oppmuntringspris for lang og god innsats.

Byggeprisen ble første gang delt ut i 2000, og initiativet kom fra "Forum for plan- og byggesaksbehandling", som var forløperen til Kristiansand Byggeforum.

Kristiansand Byggeforum er et samarbeidsforum mellom bygg- og anleggsbransjen og Kristiansand kommune, for planlegging, prosjektering og utbygging.

Byggedagen 2018

Påmelding byggedagen 2018

Retningslinjer

Hvem kan få prisen?

Prisvinnere

Disse har fått Årets byggepris:

2016: Iveland kommune

2015: Agderbygg AS og Agder Energi Varme

2014: Strek Arkitekter AS, Rune Torsøe og Familien Bentsen for Verftet i Ny Hellesund

2013: Kristiansand kommune, BRG/ Kruse Smith AS og Asplan Viak for Aquarama/Scandic hotell med tilhørende park

2012: Abra Havn, Kristiansand Dyrepark og Kaspar Strømme AS

2011: PK Entreprenører for arbeidet med Clarion Hotell Ernst

2010: Vest-Agder fylkeskommune og Arkitektfirma 3XN for Tangen videregående skole

2009: Skanska Norge as – grunnarbeid i forbindelse med Kvartal 38 Sandens – Kristiansand

2008: Sivilarkitekt Jan Egil Løvdahl for Kjerkeheia boligområde

2007: Astrid Staalesen og Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand for arbeidet med universell utforming

2006: Juryen bestemte at prisen skulle knyttes opp mot årets tema for Byggedagen: Byggfeil og byggskader. Juryen delte ikke ut noen pris

2005: Søm kirke, byggekomiteen

2004: Agder Energi Varme AS og SMS Arkitekter AS for Vesterveien Varmesentral

2003: Kristiansand parkvesen for Bystranda og parkanlegg/blomsterprakt i Kvadraturen

2002: Statens vegvesen for tunnellanlegget i Baneheia

2001: Kristiansand havnevesen og sivilarkitekt Jan Egil Løvdahl for Gravane/Fiskebrygga

2000: Søgne kommune for utbyggingen av låven på Søgne gamle prestegård

Årets byggeprisvinner 2016

Iveland kommune, for utviklingen av Åkle til et nytt og levedyktig bygdesentrum i Agder.

 

Kommunen har oppnådd attraktive boliger, kultur- og næringsutvikling, gjennnom bl.a aktiv bruk av arkitektur som virkemiddel, miljøkrav til materialbruk og byggeteknikk, utstrakt brukermedvirkning, fokus på en tilrettelegging for et bredere botilbud for innebyggere og bedret grunnlaget for et lokalt næringsliv. Videre har de gjennom bygging av ny sporveklser  sørget for en jernbanetilknytningen mellom lokalt næringsliv (Voss Vann)  og Kristiansand havn, som gir økt miljøgevinst innen transport og bedre trafikksikkerhet for større deler av regionen.

Prisen ble delt ut mandag 7. november under Årets Byggedag 2016 som arrangeres av Kristiansand Byggeforum. Forumet er et samarbeid mellom bygg- og anleggsbransjen og Kristiansand kommune når det gjelder planlegging, prosjektering og utbygging.

Juryens begrunnelse 2016

Juryen har samlet kommet fram til at årets prisvinnere har tilført byggebransjen, lokalsamfunnet og regionen betydelige verdier. Arbeidet fremstår som fremtidsrettet, bærekraftig og forbilledlig for god stedsutvikling, også utover egen kommunegrense.

  • Stian Storbukås - leder for by- og miljøutvalget i Kristiansand kommune
  • Martin Schreck - reprensentant for Rådgivende Ingeniørers Forening Agder
  • Petter Blomkvist - representant for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Sørlandet
  • Cecilie Bjerke Skjømming - representant for Agder Arkitektforening
  • Wibekke Syvertsen - representant for Kristiansand kommune og sekretær for juryen
Presentasjoner 2016
Forfatter: Wibekke Syvertsen
Publisert: 08.09.2015 15:18
Sist endret: 01.10.2018 09:02

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?