Gå til hovedinnhold

Byggedagen 2017

Påmelding

Deltakere: Eiendomsutviklere, advokater, entreprenører, byggmestre, konsulenter, arkitekter, fagfolk i offentlig virksomhet, politikere og andre med innflytelse og gjøremål innenfor planlegging og utbygging i Kristiansandsområdet.

Mål: Byggedagen skal bidra til å styrke vårt felles lokale miljø faglig og sosialt gjennom foredrag, formelle og uformelle drøftinger, samtaler og kontakt. Målet er bedre samarbeid og kvalitet på det vi alle steller med.

Påmelding  (OBS! Bindende innen torsdag 2 november 2017)

Tidspunkt: Mandag 6. november 2017, kl. 9.00 – 14:45

Sted: Clarion hotel Ernst, Rådhusgata 2

Pris: Kr. 1.250,-. Betalingen skjer ved bankgiro som sendes ut etter arrangementet.

Arrangør: KRISTIANSAND BYGGEFORUM – Et samarbeidsorgan mellom bygg- og anleggsbransjen og Kristiansand kommune for drøfting av felles problemstillinger som planlegging, prosjektering, utbygging m.m.

Program

08:30 Registrering og litt "maulemad"

09:00 Velkommen - hva nå? v/Harald Furre, Ordfører Kristiansand kommune.

09:15 Statsbygg: hva skal til for å få til grønn omstilling i byggenæringen v/Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm.dir, Statsbygg. Grønn omstilling er helt nødvendig for samfunnet vårt. Harald Nikolaisen gir et innblikk i hvorfor bygge- og anleggsnæringen er en helt sentral faktor for at vi skal lykkes med dette, og hva som kreves av oss for å lykkes.

09:45 Fossilfrie byggeplasser, nærmere enn du tror v/Stine Marie Haugen, leder - bærekraft og miljø, NCC Buildning Norway. Fossilfrie byggeplasser er nå på god vei inn i byggebransjen og allerede nå settes premissene og retningslinjene for det neste steget: helt utslippsfrie byggeplasser.

10:15 Kommunens miljøstrategi - status v/Ingvald Grønningsæter, byggesjef Kristiansand Eiendom. Bygge- og anleggsbransjen er kilden til store utslipp av klimagasser. Det er bred enighet om at disse utslippene må reduseres. Hvordan kan det offentlige være med å påvirke dette?

10:45 Pause

11:05 Grønne valg skal og vil lønne seg v/Roy Frivoll, adm.dir, Avantor Eiendomsforvaltning AS. Gjennom allianser ser vi en trend til at private og offentlige byggherrer motiverer hverandre til å være førende for å få til en grønn omstilling. Men følger kundene og kjøperne etter? Hvem er driverne?

11:35 Økt konkurranse og bærekraft - hva er de viktigste faktorene v/Kari Sandberg, adm.dir. EBA og Jon Alexander Langlo, senior forsker, SINTEF. Byggenæringen har i snitt en margin på 3.3 % ifølge BDO. Dersom dette er tilfelle har det dramatisk betydning for omstillingsevne, utvikling og konkurransekraft. Foredraget vil gi et innblikk i hva som er de viktigste årsakene til at marginen er så liten, samt foreslå hvordan byggenæringen kan styrke sin konkurranse- og bærekraft.

12:05 Lunsj

13:00 Kunstsiloen v/Ragnar Evensen, teknisk direktør, Kristiansand kommune.

13:20 Navet - nytt museumsbygg i Nodeviga v/arkitektene Helen & Hard.

13:45 Kommunens halvtime - et innblikk i pågående saker v/Venke Moe, plan- og bygningsjef, Kristiansand kommune.

14:15 Årets byggepris 2017 v/Stian Storbukås, leder jury og by- og miljøutvalget, Kristiansand kommune

14:45 Avslutning

Ordstyrer og møteleder: Erik Dale, hr- og kommunikasjonsdirektør, Kruse Smith

Presentasjoner

1. Velkommen - Ordføreren i Kristiansand (pdf)

2. Hva skal til for å få en grønn omstilling i byggenæringen - Statsbygg (pdf)

3. Fossilfrie byggeplasser - NCC Buildning Norway (pdf)

4. Kommunens miljøstrategi - Kristiansand Eiendom (pdf)

5. Grønne valg skal og vil lønne seg - Avantor (pdf)

6.EBA-Agder (pdf)

7. Økt konkurranse og bærekraft - hva er de viktigste faktorenen - Sintef (pdf)

8. Kunstsiloen - Teknisk direktør (pdf)

9. Navet - nytt museumsbygg i Nodeviga - Helen og Hard (pdf)

10. Kommunens halvtime - Plan- og bygningssjefen (pdf)

11. Årets byggepris 2017 (pdf)

Kristiansand byggeforum

Petter Blomkvist, EBA

Frank Hestås, Boligprodusentene

Rune Berntsen, EBA

Line Jønsson, AAF

Harald Karlsen, Kristiansand kommune

Venke Moe, Kristiansand kommune

Ingvald Grønningsæter, Kristiansand kommune

Tom Erik Carstensen, RIF

 

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 09.08.2017 13:33
Sist endret: 01.10.2018 09:18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?