Smittevern

Kort fortalt

Smittevernet holder oversikt over og arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer både i institusjonene og  i kommunen for øvrig.

Smittevernressurser

Ressurser i kommunen som har viktige smittevernoppgaver. Dette er blant andre hygienesykepleiere med ansvar for eksempelvis infeksjonskontroll på sykehjem

Aktuelle dokumenter

  • Smittevernplan
  • Infeksjonskontrollprogram for sykehjem