Smittevern

Kort fortalt

Smittevernet holder oversikt over og arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer både i institusjonene og  i kommunen for øvrig.

Vilbyr undervisning, råd og veiledning til andre kommunale instanser. 

 

Smittevernressurser

Ressurser i kommunen som har viktige smittevernoppgaver. Dette er blant andre hygienesykepleiere med ansvar for eksempelvis infeksjonskontroll på sykehjem.

Felles epost til smittevern

Aktuelle dokumenter

 

Smittevernplan   
Infeksjonskontrollprogram for sykehjem