Gå til hovedinnhold

Utleggstrekk

Betaler du ikke skattekravet du skylder innen betalingsfristen, har Kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet. Ett av virkemidlene kan være utleggstrekk, som betyr trekk i lønn, godtgjørelse eller pensjon.

Trekk i lønn eller lignende

Utleggstrekk innebærer at deler av lønnen din, inntekter fra selvstendig næringsvirksomhet, støtte fra NAV eller andre ytelser ikke utbetales til deg, men blir overført til Kemneren for å betale ned det du skylder. Trekket er vanligvis en bestemt prosent av lønnen din, men det kan også være et fast beløp i måneden.

Arbeidsgiver har plikt til å trekke deg, og kan gjøres ansvarlig ved manglende gjennomføring. Pengene blir trukket uten ditt samtykke.

Varsel om utleggstrekk

Før trekket starter får du brevet "Varsel om tvangsinnfordring og utleggstrekk" i posten. Betaler du ikke det du skylder innen 14 dager, vil du bli trukket i neste utbetaling. I varselbrevet står det hvor stort trekket er og hvem som skal gjennomføre det.

Betalingsanmerkning

Når trekket starter blir det registrert i Løsøreregisteret og du får en betalingsanmerkning. Hvis du betaler med en gang du får varselet slipper du betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkningen er registrert så lenge utleggstrekket varer. Når utleggstrekket avsluttes, får Løsøreregisteret beskjed om dette. Betalingsanmerkningen skal da slettes i registeret. Dette skjer normalt i løpet av en uke.

Hvis utleggstrekket er avsluttet, men du fremdeles er registrert med betalingsanmerkning, må du kontakte Løsøregisteret. Kontakt Kemneren hvis Løsøregisteret ikke har fått melding om at utleggstrekket er avsluttet, eller hvis betalingsanmerkningen skyldes utleggsforretning som Kemneren har tatt.

Slik beregner vi utleggstrekket

Inntekt
- forskuddstrekk
- utgifter til livsopphold
- boutgifter/boliglån
- andre utgifter vi må ta hensyn til (f.eks. nødvendige medisiner)
- trekk med bedre prioritet
= rom for utleggstrekk til Kemneren

Vi trekker ikke i barnetrygd, men den regnes som inntekt når vi beregner hvor stort trekket skal være.

Husstanden skal ha nok igjen til nødvendig livsopphold. Satsene til livsopphold skal dekke vanlige utgifter til for eksempel:

  • mat
  • klær
  • tannlege/lege
  • strøm
  • telefon/mobil
  • NRK-lisens
  • månedskort/transport
  • forsikring

Utgifter til forbrukslån og studielån anses ikke som utgifter til nødvendig livsopphold, og du vil derfor normalt ikke kunne betjene slike lån når du har utleggstrekk.

Prioritering av ulike trekk

Det er en lovbestemt rekkefølge på hvilke krav som skal prioriteres ved utleggstrekk. Det er kun bidragskrav på lovbestemt forsørgelsesplikt og erstatningskrav oppstått ved straffbar handling som har prioritet foran skattekrav. Har du trekk med dårligere prioritet, må dette stoppes til vi har gjennomført vårt utleggstrekk.

Ved for høyt trekk

Send oss en forespørsel dersom du mener trekket er for høyt.

Dette gjøres på papir. Du kan bruke skjemaet "Opplysninger om inntekt og formue" som du fikk sammen med varselet om utleggstrekk. Husk at opplysningene skal dokumenteres og legges ved søknaden. Papirskjemaet sender du til Kemneren i Kristiansandsregionen.

Du kan også bruke dette skjemaet.

 Opplysninger om inntekt og formue (pdf).pdf

Når vi mottar utfylt skjema, vurderer vi størrelsen på trekket på nytt. Ser vi at trekket er for høyt, sender vi arbeidsgiveren din et nytt og lavere trekk. Arbeidsgiveren din kan ikke trekke deg mindre før vi har gitt beskjed om dette.

Klage

Endrer vi ikke trekket og du fortsatt ønsker å klage, oversender vi klagen din til retten. Før retten kan behandle klagen din må du betale ett (1) rettsgebyr. Ta kontakt med oss for hjelp og veiledning hvis du ønsker å klage.

Lover

Ubetinget betalingsplikt: skattebetalingsloven § 10-1
Tvangsgrunnlag for utlegg/utleggstrekk: skattebetalingsloven § 14-1 jf. § 14-4
Varsel/særlig tvangsgrunnlag: tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18
Renter ved forsinket betaling: skattebetalingsloven § 11-1 jf. § 11-6

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kemneren i Kristiansandsregionen, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Telefon: 38 07 50 00

E-post

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, henvendelse i 1 etasje.

Åpningstid: 08.00 – 15.30

 

 

Forfatter: Tone B. Andersen
Publisert: 18.03.2015 08:42
Sist endret: 02.01.2019 10:40

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?