Gå til hovedinnhold

Ettergivelse av skatt

Har du skattegjeld som du over flere år ikke har klart å betale, kan du søke om ettergivelse av skatt. Ettergivelse av skatt betyr at hele eller deler av skattegjelden din slettes. Vi skiller mellom ettergivelse av hensyn til det offentlige og ettergivelse av hensyn til deg som skyldner.

Ettergivelse av skatt for personlige skattytere

Er du lønnsmottaker, pensjonist, driver enkeltpersonforetak eller er deltaker i ansvarlig selskap, er du personlig skattyter.

Dersom du også har gjeld til andre kreditorer enn Kemneren, bør du først søke om gjeldsordning gjennom Namsfogden før du søker om ettergivelse av skatt.

Hvis du får en gjeldsordning, vil den også omfatte skattegjelden din.

Ettergivelse av hensyn til det offentlige

Ettergivelse av hensyn til det offentlige betyr at vi vil få bedre dekning av skattekravet ved at du gir oss et betalingstilbud, enn det vi kan oppnå ved å kreve inn skattegjelden.

Vi stiller strenge krav til dokumentasjon av inntekter og utgifter.

Søknad om ettergivelse av hensyn til det offentlige

Les mer om vilkårene hos Skatteetaten, se punkt 3.1 og 3.3

Ettergivelse av hensyn til skyldneren

Ettergivelse av hensyn til deg som skyldner kan gis hvis du har fått betalingsvansker på grunn av død, sykdom eller lignende årsaker.

Sykdommen må være alvorlig og varig.
Du må dokumentere at du er syk, og at det er sammenheng mellom sykdommen og betalingsvanskene dine.

Søknad om ettergivelse av hensyn til skyldneren

Les mer om vilkårene hos Skatteetaten, se punkt 3.1, 3.2 og 3.3

Skattehjelpen

Mener du skattegjelden din er feil etter å ha blitt skjønnslignet, ta kontakt med Skattehjelpen før du søker om ettergivelse.

Ettergivelse av skatt for upersonlige skattytere

Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker er upersonlige skattytere.

Ettergivelse vil si at hele eller deler av skatte- og avgiftsgjelden slettes.

 

Ettergivelse av hensyn til skyldner

Ettergivelse av hensyn til skyldner er sjeldent aktuelt for selskaper. Les mer om vilkårene i Skattedirektoratets melding nr. 3/12 i pkt. 3.1, 3.2 og pkt. 3.3.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kemneren i Kristiansandsregionen, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, henvendelse i 1 etasje.

Åpningstid: 08.00 – 15.30

 

 

Forfatter: Tone B. Andersen
Publisert: 18.03.2015 08:01
Sist endret: 02.01.2019 10:36

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?