Gå til hovedinnhold

Betalingsavtale for skatt

For deg som ikke kan betale skatten nå, og vil søke om betalingsavtale. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Hovedregel: Skatten skal betales ved forfall

Betaler du ikke ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Hvis du fortsatt lar være å betale, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning.

Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.

Vilkår for å få betalingsavtale

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

 • Du må dokumentere at det søkt om lån fra bank til dekning av skyldig restanse
 • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
 • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
 • Tilbudet må være det beste du kan komme med
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Les om vilkårene for betalingsavtale Skatteetatens retningslinje for lempning av hensyn til det offentlige som kreditor, punkt 3.1 og 3.2.

Slik søker du om betalingsavtale - personlig skattyter

Er du lønnsmottaker, pensjonist, driver enkeltpersonforetak eller er deltaker i ansvarlig selskap, er du personlig skattyter.

 • Det er raskest å søke om betalingsavtale elektronisk
 • Søker du elektronisk må du laste opp alle nødvendige vedlegg digitalt.
 • Alle inntekter og utgifter må dokumenteres
 • Som vedlegg godtar vi foto av papirdokument tatt med mobiltelefon/kamera eller skjermfoto fra datamaskinen.

Betalingsavtale skatt

Søknad per post:
Kan du ikke sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende inn søknadsskjema på papir. Da vil det ta lengre tid før du får svar på søknaden din.

Kontakt kommunens Servicetorv, Rådhusgata 18, tlf. 38 07 50 00 dersom du trenger hjelp til å fylle ut søknaden eller har bruk for papirskjema.

Trenger du hjelp?

 • Har du stor gjeld til andre kreditorer i tillegg til Kemneren? Da kan du søke om gjeldsordning. Det er Namsfogden som kan veilede deg og vurdere om du fyller vilkårene for gjeldsordning.
 • NAV tilbyr også økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
 • Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som hjelper skattebetalere som er i en særlig vanskelig livssituasjon. Målet er å finne løsninger som kan forbedre situasjonen og gjøre skattebetaleren i stand til å betale riktig skatt.

Slik søker du om betalingsavtale - upersonlig skattyter

Aksjeselskaper (AS) og norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) er eksempler på upersonlige skattytere.

Vi tar bare hensyn til dokumenterte opplysninger når vi behandler søknaden. Selskaper må legge ved disse dokumentene:

 • siste årsregnskap
 • likviditetsbudsjett for den aktuelle søknadsperioden
 • en oppstilling over selskapets eiendeler og gjeld

Det vil ikke kunne innvilges søknad om betalingsavtale på krav som: skyldig forskuddstrekk, utleggstrekk eller løpende tvangsmulkt.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kemneren i Kristiansandsregionen, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, henvendelse i 1 etasje.

Åpningstid: 08.00 – 15.30

 

 

Forfatter: Tone B. Andersen
Publisert: 17.03.2015 16:10
Sist endret: 19.08.2019 14:29

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?