Reglementer

Her finner du politiske reglementer og vedtekter for kommunale foretak.

Politiske reglementer

Reglement for folkevalgtes innsynsrett

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte (revidert 17. juni 2015 - korrigert 22. november 2017) 

Rutine for behandling av varsler og tips ved ulovlige eller kritikkverdige forhold

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte pr. 4. januar 2018

Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer

Retningslinjer for privat bruk av kommunalt utstyr i Kristiansand kommune

Delegasjon av myndighet fra rådmannen til direktørene, sist endret 8. juni 2016

Vedtekter for kommunale foretak

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Boligselskap KF

Politivedtekter

Politivedtektene i Kristiansand kommune på lovdata.no

Forfatter: Maren Svenning
Publisert: 05.03.2015 13:16
Sist endret: 10.01.2018 13:17