Gå til hovedinnhold

Rådhuset - et bygg å være stolt av

Rådhuset i Kristiansand ligger helt øst på Torvet. Det er i dag arena for kommunens politiske virksomhet med formannskapssal, to store, åpne møterom og garderober i 1. etasje, samt bystyresalen i 2. etasje.

Rådhuset i Kristiansand.

Historien om rådhuset

Historien om rådhuset går tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. På den tiden hadde byen få offentlige bygninger. I 1830-årene begynte behovet for kommunale bygninger å bli påtrengende. Man snakket først og fremst om et tinghus med rom for rettslokaler, skattefogd, politimester, magistrat, byfogdkontor – og fengsel. Det gamle var så skrøpelig at fangene rømte.

Formannskapet henvendte seg til landets mest anerkjente arkitekter. Tegningene som kom høsten 1840  fra arkitekt Grosch i Christiania, vakte begeistring. De hadde bare en feil; byggekostnadene ville bli for høye. Planene ble derfor lagt til side.

Det skulle gå nesten tjue år før planene igjen ble tatt opp av skuffen. På slutten av 1850-årene tilbød staten seg å betale store bidrag til kommuner som reiste nye fengselsbygg. Den sjansen lot ikke byen gå fra seg.

I 1860 foreslo magistraten å bygge rådhus og fengsel på torvet. Nok en gang ble en arkitekt fra hovedstaden engasjert, nemlig arkitekt Kaurin. Kommunen aksepterte i tillegg et anbud på bygging fra et firma i Christiania.

Hovedstadsengasjementet var ikke like populært i alle leire. ”Arkitekt fra Christiania, leverandør fra Christiania, arbeidere fra Christiania. Hva godt får Kristiansand av herligheden?” spurte en forarget innsender i avisen.

Rådhuset ble høytidelig innviet 15. september 1864. I 1920 ominnredet kommunen bystyresalen. Formannskapssalen ble innredet i forbindelse med det forsinkede byjubileet i 1951. Da hele bygningen trengte rehabilitering i begynnelsen av 1980-årene, valgte kommunen bare kristiansandsfirmaer til jobben. Det gamle fengselet ble revet, og rådhuset ominnredet etter tegninger fra byarkitekt Alv Erikstad. Om lag sju millioner kroner kostet det hele. For den summen fikk byen et rådhus som den med rette kan være stolt over!

(Redigert utdrag fra boka ”Kristiansand – en mangfoldig by” av Olav Breen.)

Fakta

Byggeår: 1863-1864.

Arkitekt: Kaptein Carl Emil Kaurin, Christiania

Rådhuset ble ombygget i 1982 til sin nåværende form og funksjon.

Byarkitekt Alv Erikstad var arkitekten bak denne ombyggingen.

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 25.02.2015 12:27
Sist endret: 19.10.2017 16:02

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?