Gå til hovedinnhold

Politiske utvalg Kristiansand 2020

Her finner du en oversikt over politiske utvalg i nye Kristiansand og deres ansvarsområder.

Bystyret

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda. Leder for bystyret er ordfører Jan Oddvar Skisland.

Møtene overføres direkte på Kristiansand kommunes nett-TV. Du kan også se møtene i ettertid.

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Her finner du  reglement for bystyret. 

Kontaktinformasjon nytt bystyre 2019 - 2023
Arbeiderpartiet  
Jan Oddvar Skisland 98287900
Mette Gundersen 91564057
Trond Henry Blattmann 41415430
Abdullahi Mohamed Alason  90525434
Jannike Arnesen 41467200
Dagfinn Haarr 48267701
Åse Løvdal 92413047
Bjørn Egeli 95804245
Mona Dia 47700409
Eirik Dåstøl Langeland 93086710
Cay Nordhaug 48881418
 Jan Erik Tønnesland 41499000
Kenneth Mørk 90809101
Demokratene  
Vidar Kleppe 93063629
Makvan Kasheikal 97526465
Alf Albert 99325461 
Tore Heidenreich 90296115
Lene Jakobsen 95727868
Nils M. Nilsen 90844950
Fremskrittspartiet  
Stian Storbukås 92445868
Gry A. Stubstad 99695753
Andreas R. K. Jacobsen 47349518
Christian Eikeland 99563219
Høyre  
Renate Hægeland 90157511
Harald Furre 98281890
Kristin Wallevik 48010526
Odd Nordmo 90667111
Arve Stokkelien 97071288
Amalie Gunnufsen 99566610
Vegard K. Møller Launes 99487973
Ida Grødum 95496648
Jack Andersen 47464999
Anita S. Dietrichson 91164883
Kjetil Aasen 90056640
Espen Saga 90178975
Kristelig Folkeparti  
Jørgen Kristiansen 92468673
Tove C. Welle Haugland 90690656
Stefan Avila 95849031
Charlotte B. Østeby 47260946
Viggo Lütcherath 99236606
Sigrun Sæther 99636785
Tore Smeplass 90362401
Ebbe Boel Pedersen 95746612
Miljøpartiet De Grønne  
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 97595967
Mira Svartnes Thorsen 46822337
Hildegunn M. T. Schuff 98819111
Mark Candasamy 91631298
Elisabeth Udjus 
98824316
Kristin Knutsen 48104206
Pensjonistpartiet  
Kari Berthelsen 91814774
Rødt  
Kasper B. Espeland 48066071
Ellen Rudnes 92284503
Senterpartiet  
Reidar Heivoll 99270550
Anja N. Abusland 94822342
Ole Magne Omdal 90928841
Sosialistisk Venstreparti   
Mali Steiro Tronsmoen 95946615
Andreas Landmark 90529227
Robin Hansson 97726477
Tonje J. Alvestad 91880297
Tverrpolitisk folkeliste  
Erik Rostoft 92031157
Anette Skeie Jakobsen
92248888
Svein-Harald Mosvold Knutsen 98206813
Jens Anders Ravnaas 45830103
Venstre  
Ivar Bergundhaugen 90995424
Christine Alveberg 90513576
Uavhengige  
Roy Fardal 92450026
Olav Homme 91359069
Lajla Elefskaas 99487973
Jorunn A. Olsen 91828822

 

Formannskapet

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda. Leder for utvalget er ordfører Jan Oddvar Skisland (AP).

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Her finner du reglement for formannskapet.

Om ansvars- og myndighetsområde:

Formannskapet er:

 • overordnet organ for alle faste utvalg og styrer
 • overordnet organ for miljøvernsaker
 • ansvarlig for overordnet planlegging

Formannskapet skal behandle og avgi innstilling:

 • i de saker som fremgår av kl. § 8 nr.3
 • til bystyret i saker som går direkte til formannskapet, samt i saker hvor et hovedutvalgsmindretall (¼) har krevd å få vedtaket behandlet i formannskapet
 • vedrørende økonomiplan og årsbudsjett, som behandles etter bestemmelser i kl. §§ 44 nr.4 og 45 nr.3 og reglene om meroffentlighet i saksbehandlingsreglement for forlkevalgte organer § 4
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Jan Oddvar Skisland (AP) 98287900
Mette Gundersen (AP)  91564057 
Hildegunn M. T. Schuff (MDG) 98819111
Mira Svartnes Thorsen (MDG) 48010531
Mali Steiro Tronsmoen 95946615
Erik Rostoft (TVP) 92031157
Reidar Heivoll (SP) 99270550
Roy Fardal (Uavh.) 92450026
Renate Hægeland (H)  90157511 
Ida Grødum (H) 95 496648
Terje Øydne Pettersen (H) 90938918
Jørgen H. Kristiansen(KRF)  92468673 
Tove C. Welle Haugland (KRF) 90690656
Stian Storbukås (FRP) 92445868
Vidar Kleppe (DEM)  93063629 

Valg - og honorarutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda. Leder for utvalget er ordfører Jan Oddvar Skisland (AP)

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Her finner du reglement for valg- og honorarutvalget.

Kontaktinformasjon:
Leder Jan Oddvar Skisland (AP) 98287900
Nestleder Erik Rostoft (TVP) 92031157
Mali Steiro Tronsmoen (SV) 95946615
Hildegunn M. T. Schuff (MDG) 98819111
Reidar Heivoll (SP) 99270550
Renate Hægeland (H)  90157511 
Jørgen H. Kristiansen(KRF) 90938918
Tom Jørgensen (FRP) 98687863
Ivar Bergundhaugen (V) 90995424

Næring- og eierskapsutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda. Leder for utvalget er ordfører Leder Jan Oddvar Skisland (AP)

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Her finner du reglement for næring- og eierskapsutvalget.

Leder Jan Oddvar Skisland (AP) 98287900
Mette Gundersen (AP)  91564057 
Nestleder Erik Rostoft (TVP) 92031157
Jørgen H. Kristiansen(KRF) 90938918
Renate Hægeland (H)  90157511 
Mira Svartnes Thorsen 46822337

Oppvekstutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda. Leder for utvalget er Åse Løvdal (AP).

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Eva Sand.

Her finner du reglement for oppvekstutvalget.

Kontaktinformasjon oppvekstutvalget:

Leder Åse Løvdal (AP) 92413047
Nestleder Tonje J. Alvestad (MDG) 91880297
Dagfinn Haarr (AP) 48267701
Mark Candasamy (MDG) 91631298
Elisabeth Udjus (MDG)
98824316
Ida Grødum (H) 95496648
Arve Stokkelien (H) 97071288
Viggo Lütcherath (KRF) 99236606
Nils Nilsen (DEM) 90844950
Jørgen Pettersen (TVP) 94005061
Lill May Vestly (PDK) 99537163 

Helseutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda. Leder for utvalget er Leder Anja N. Abusland (SP)

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Maren Svenning.

Her finnner du reglement for helseutvalget.

Leder Anja N. Abusland (SP) 94822342
Nestleder Ellen Rudnes (RØDT) 92284503
Eirik Dåstøl Langeland (AP) 93086710
Dalmar Shirwac (AP) 95889982
Rasha Abdhalla (SV)
90116046.
Espen Saga (H) 95829852
Anita S. Dietrichson (H) 91164883
Sigrun Sæther (KRF) 99636785
Vidar Kleppe (DEM)  93063629 
Kari Berthelsen (PP) 91814774
Anette Skeie Jakobsen (TVP)
92248888

 Kulturutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda. Leder for utvalget er Leder Bjørn Egeli (AP)

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Maren Svenning.

Kulturstyret er hovedutvalg for kultursektoren og har som ansvarsområde de oppgaver kommunen har ansvar for innen: teater og annen scenisk virksomhet, musikk, visuell kunst, litteratur- og bibliotekvirksomhet, kulturvern, museumsvirksomhet, kulturbygg, mediasaker/kino, idrett, kulturskolen, fritidstiltak og frivillig organisasjonsvirksomhet. Kulturstyret har den løpende politiske ledelse og kontroll med de oppgaver og virksomheter som styret er tillagt ansvar for.

Her finner du reglement for kulturutvalget.

Leder Bjørn Egeli (AP) 95804245
Nestleder Jens Anders Ravnaas (TVP) 45830103
Mona Dia (AP) 47700409
Kristin Knutsen (MDG) 48104206
Andreas Landmark (SV) 90529227
Marte Sandland (RØDT) 94863537
Tore Heidenreich (DEM) 90296115
Petter Benestad (V) 90864491
Amalie Gunnufsen (H) 99566610
Tom Løchen (H) 91334736
Stefan Avila (KRF) 95849031

 

By - og stedsutviklingsutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda. Leder for utvalget er Leder Ole Magne Omdal (SP)

Utvalgssekretær er Lars Erik Brekne Johnsen.

Her finner du reglement for by- og stedsutviklingutvalget.

Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Ole Magne Omdal (SP) 90928841
Nestleder Marte R. Ulltveit-Moe (MDG) 97595967
Jannike Arnesen (AP) 41467200
Trond Blattmann (AP) 41415430
Robin Hansson (SV) 97726477
Odd Nordmo (H) 90667111
Christine Alveberg (V) 90513576
Andreas R. K. Jacobsen (FRP) 47349518
Makvan Kasheikal (DEM) 97526465
Charlotte B. Østeby (KRF) 47260946
Olav Homme (Uavh) 91359069

 

Organisasjonsutvalget


Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda. Her finner du reglement for organisasjonsutvalget.

Leder for utvalget er Leder Jan Erik Tønnesland (AP).

Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Jan Erik Tønnesland (AP) 41499000
Nestleder Kasper B. Espeland (RØDT) 48066071
Monika Hagen (AP) 91797109
Per Gunnar Salomonsen (SV) 45830103
Adriana Ruiz (AP) 41361991
Kristin Wallevik (H) 48010526
Kjetil Aasen (H) 90056640
Ebbe Boel Pedersen (KRF) 95746612
Alf Albert (DEM) 99325461 
Gry Stubstad (FRP) 99695753
Aina Aamodt Tofteland (TVP) 97199252

 

Kontrollutvalget

Leder for utvalget er Leder Pål Harv (H).

Sekretær for utvalget er Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat. Kontaktperson er Alexander Etsy Jensen, mob. 918 27 545.

Kontrollutvalget er bystyrets tilsyns- og kontrollorgan ovenfor forvaltningen i Kristiansand kommune. Utvalgets myndighet er knyttet til utførelsen av utvalgets tilsyns- og kontrolloppgaver, blant annet forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Utvalget skal også påse at kommunens årsregnskap blir betryggende revidert og skal rapportere resultatene av sitt arbeid til bystyret.

Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte. Kontrollutvalget skal ikke være en arena for partipolitikk, eller overprøve politiske beslutninger. Det er kontrollperspektivet som skal legge føringer for debatten i kontrollutvalget, og som skal gi utvalget gjennomslagskraft på tvers av partipolitiske skillelinjer.

Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS gjennomfører revisjonen av Kristiansand kommune, og rapporterer til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget skal påse at:
 • kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon
 • revisjonsmerknader blir fulgt opp
 • det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
 • det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 • kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp

Her finner du reglement for kontrollutvalget.

Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Pål Harv (H) 40010003
Nestleder Birte Simonsen (MDG)
91854474
Terje Næss (AP) 48881411
May Erna Karlsen (SV) 91872491
Cay Nordhaug (AP) 48881418
Terje Imeland (KRF) 90723375
Bjørn Nilsen (PP) 45470669

 

Klagenemda

Klagenemda behandler klager over ikke-lovpålagte oppgaver. Klagen skal stiles til den etat/det organ som har avslått slik at etaten/organet har mulighet til å endre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken automatisk til klagenemda, som siste klageinstans.

Her finner du reglement for klagenemda.

Leder for utvalget er Leder Petter Benestad (V)

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Maren Svenning.

Kontaktinformasjon til medlemmene:

Leder Petter Benestad (V) 90864491
Nestleder Anne Lise Narvestad (SP) 92861390
Per Gunnar Salomonsen (SV) 45830103
Svein Kjetil Stallemo (AP) 91745575
Odd Terje U. Høyland (PDK) 41008073
Forfatter: Maren Svenning
Publisert: 01.11.2019 14:14
Sist endret: 15.11.2019 14:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?