Ordførers kalender

Oversikten viser ordførerens offisielle møter.

 

Ordførers kalender for uke 17

Mandag 23. april
Interne møter
Koalisjonsmøte
Felles gruppemøte Høyre - Nye Kristiansand, Songdalen

Tirsdag 24. april
Barnefilmfestivalen - med på åpningen og lunsj
Møte i Fellesnemnda
Foredrag om byutvikling - Høyres studenter på Agder

Onsdag 25. april
Møte Agder Høyres fylkesleder og sekretariat
Delta i debatten "En by for alle" på Tangen videregående skole
Møte med innbygger
Bystyremøte

Torsdag 26. april
Representantskapsmøte Kilden
Åpne Bymiljøkonferanse + delta i debatt, Kilden
Møte med Finlands ambassadør
Styringsgruppen for kunstkvartalet
Middag med styringsgruppen for kunstkvartalet

27. april - 4. mai
Delta på OTC Houston
 

   

Forfatter: Maren Svenning
Publisert: 08.04.2015 11:44
Sist endret: 23.04.2018 15:16