Ordførers kalender

Oversikten viser ordførerens offisielle møter.

 

Ordførers kalender for uke 39

Mandag 25. september
Kick-off Universitetsbystrategi

Tirsdag 26. september
Planlegging av Sørlandstinget
Lunsjmøte med ny domprost Fred Henry Berg
Møte i Fellesnemnda

27.-30. september:
Feire 50-årsjubileum med Münster, i Münster

Uke 40 - skolens høstferie

Torsdag 5. oktober
Intervjuer prosjektleder/ny rådmann

Fredag 6. oktober
Styremøte/strategisamling Sørlandets Kompetansefond

 

 

 

 

Forfatter: Maren Svenning
Publisert: 08.04.2015 11:44
Sist endret: 25.09.2017 13:49