Ordførers kalender

Oversikten viser ordførerens offisielle møter.

Ordførerens kalender


Sommerferien
Uke 27 samt 29-32 fungerer Jørgen Kristiansen som ordfører. Tlf. 92468673
Kontoret er bemannet i hele sommer, tlf. 38075042

Forfatter: Maren Svenning
Publisert: 08.04.2015 11:44
Sist endret: 29.06.2018 20:40