Bystyrets spørsmål til ordføreren

Ordføreren svarer her på spørsmål fra bystyret.

Spørsmål og svar

Ordføreren svarer på spørsmål fra bystyret. Arkivfoto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune.

Bystyrets medlemmer kan sende inn skriftlige spørsmål til ordfører for skriftlig tilbakemelding. Spørsmålene, og svaret fra ordføreren, legges fortløpende ut på denne siden.

Interpellasjoner som blir utsatt på grunn av tidsnød i bystyremøtene, kan gjøres om til skriftlige spørsmål for raskere besvarelse. Da blir interpellasjonen og svaret lagt ut her. 

Svar på skriftlig spørsmål fra Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG): "Øvre Slettheia barnehage". 14.09.18

Svar på skriftlig spørsmål fra Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG): "Når kan vi bade i Øvre Jegersbergvann?". 14.09.18

Svar på skriftlig spørsmål fra Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG): "Blomsbukta: Privat strandeiendom med brygge eller utmark?". 11.09.18

Svar på skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (DEM): " Seniorsentrene i Kristiansand". 05.09.18

Svar på skriftlig spørsmål fra Arve Stokkelien (H): «Betal restaurantene for å la trengende bruke deres toaletter». 04.09.18

Svar på skriftlig spørsmål fra Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG): "Skolestruktur i Vågsbygd – spør elevene". 20.08.18

Svar på skriftlig spørsmål fra Ole Magne Omdal (Sp): "Flomsikring av Topdalselva". 31.07.18 

Svar på skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (DEM): "Innføre forbud mot plastposer i butikkene i Kristiansand og erstatte plast med papp-poser". 28.06.18

Svar på skriftlig spørsmål fra Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG): "Strømsparing i kommunale bygg som leies ut". 28.06.18

Svar på skriftlig spørsmål fra Terje Næss (Ap): "Idrett i nye Kristiansand". 28.06.18

Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (DEM): "Gjøre Kristiansand til Norges tryggeste by". 21.06.18

Skriftlig spørsmål fra Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG): "Livet i Topdalsfjorden". 04.06.18

Skriftlig spørsmål fra Marte R. Ulltveit-Moe (MDG): «Tilskudd til tøybleier». 24.05.18

Skriftlig spørsmål fra Viggo Lütcherath (KrF): «Beredskap ved langvarig stenging av Flekkerøytunnelen». 24.05.18

Skriftlig spørsmål fra Jannike Arnesen (Ap): «Svindel av selskapet «Det norske Kartselskapet»». 26.04.2018

Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (DEM): «Intensjonsavtalen vedrørende kunstsilo publisert på Sørlandsnyhetene lørdag den 21. april 2018» 26.04.2018

Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (DEM): «Ordning for førstegangsetablerende på boligmarkedet». 25.04.2018.

Skriftlig spørsmål fra Marte R Ulltveit-Moe (MDG): "Kongsgård skolesenter Spor 3". 27.02.18

Skriftlig spørsmål fra Jannike Arnesen (Ap): "Private barnevernstjenester". 09.02.18

Skriftlig spørsmål fra Odd A. Salvesen (PP): Sjømannsskolen. 06.02.18  

Skriftlig spørsmål fra Odd Nordmo (H): Utleie av bolig i Kristiansand. 22.01.2018

Spørsmål og svar i 2017

Skriftlig spørsmål fra Frode Fredriksen (Ap): Friområde i Fidjekilen. 20.12.2017

Skriftlig spørsmål fra Lyder Ovesen (Ap): Kritiske hendelser hvor barn og unge under omsorg av barnevernet har vært involvert. 05.12.2017

Skriftlig spørsmål fra Marte R. Ulltveit-Moe (MDG): Kommunal hyttebygging. 05.12.2017 

Skriftlig spørsmål fra Mette Gundersen (Ap): "Det er ikke ansatt kvinner i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) på 15 år". 28.11.2017

Skriftlig spørsmål fra Isabelle-Louise Aabel (Ap): Skolesituasjonen i Kristiansand. 21.11.2017

Skriftlig spørsmål fra Marte R. Ulltveit-Moe (MDG): Varsling av innbyggere ved fremtidige ekstremvær. 26.10.2017

Skriftlig spørsmål fra Jannike Arnesen (Ap): Vigsel av likekjønnede par. 13.10.2017

Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (DEM): Brev fra Kristiansand Håndverkerforening vedrørende tømming av søppel. 04.09.2017 

Skriftlig spørsmål fra Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG): Om sms-varsling. 31.08.2017

Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (DEM): Oppslag i FVN om manglende oppfølging av dødssyk kreftpasient. 31.08.2017

Skriftlig spørsmål fra Hans Otto Lund (H): Randesund den glemte bydel? 17.08.2017

Skriftlig spørsmål fra Mira Svartnes Thorsen (MDG): Om å sette ned prisen på enkeltbillett. 07.07.2017

Skriftlig spørsmål fra Andreas Landmark (SV): Styrking av seriøsitetskrav i Kristiansand kommune. 23.06.2017

Skriftlig spørsmål fra Mette Gundersen (Ap): Svømmebasseng i havneområdet. 23.06.2017

Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (DEM): Hans Bjarne Hansen sitt åpne brev til Kristiansand kommune. 07.06.2017

Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (DEM): Romleiren under Vesterveibroa. 07.06.2017

Skriftlig spørsmål fra Arve Stokkelien (H): Revisjon av retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier. 29.05.2017

Skriftlig spørsmål fra Ingrid Wisløff Jæger (Ap): Hvor skal minibyggernes modell av Domkirken fra 1880 plasseres? 27.04.2017

Skriftlig spørsmål fra Hans Petter Horve (Sp): Trafikksikkerheten ved Havlimyra skole. 16.03.2017

Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (DEM): Lønn på nær 3 mill. kr. til SKUM-direktør Reidar Fuglestad. 10.03.2017

Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (DEM): Aleneboere, single og enslige i Kristiansand. 10.03.2017

Skriftlig spørsmål fra Kenneth Mørk (Ap): Trygg skolevei i forbindelse med trinnfordeling på Vågsbygd skole. 06.03.2017

Skriftlig spørsmål fra Marte R. Ulltveit-Moe (MDG): Styrerepresentanter i Avfall Sør AS. 17.02.2017

Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (DEM): Bunkeren som omfavner Haubitzgangen og kaldkrigsanlegget på Odderøya. 01.02.2017 

Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe ( DEM): Nødvendig opprydning i ordningen: Brukerstyrt personlig assistent (BPA). 25.01.2017

Skriftlig spørsmål fra Mette Gundersen (Ap): Politistasjonene i Vågsbygd og Randesund. 20.01.2017

Spørsmål og svar i 2016

Skriftlig spørsmål fra Ole Magne Omdal (Sp): Trebro over Otra. 30.09.2016

Skriftlig spørsmål fra Andreas Landmark (SV): Maritim forsøpling er en av vår tids største og mest neglisjerte utfordringer, 23.09.2016

Skriftlig spørsmål fra Arve Stokkelien (H): Gjennomgang av retningslinjer for utleie av kommunale bygg. 23.09.2016

Skriftlig spørsmål fra Marte R. Ulltveit-Moe (MDG): Avtalt selvbosetting. 21.09.2016

Skriftlig spørsmål fra Hans Petter Horve (Sp): Svømmeundervisning i barnehage. 24.06.2016

Skriftlig spørsmål fra Marte R. Ulltveit-Moe (MDG) : Buss + sykkel = sant. 23.06.2016

Skriftlig spørsmål fra Lyder Ovesen (Ap): Videooverføring av bystyremøtene. 23.06.2016

Skriftlig spørsmål fra Melissa Lesamana (SV): Beboere på midlertidige asylmottak. 18.02.2016

Skriftlig spørsmål fra Mette Gundersen og Trond Blattmann (Ap): Virkemiddelbruk i den kommunale integreringspolitikken. 11.02.2016

Skriftlig spørsmål fra Melissa Lesamana (SV): Odins soldater. 11.02.2016

Skriftlig spørsmål fra Marte R. Ulltveit-Moe (MDG): Plattform Agder. 29.01.2016

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 18.02.2016 15:56
Sist endret: 20.09.2018 10:46