Vedlegg

Her finner du hoveddokument og alle vedlegg: barnehagebehovsplan, betalingssatser, investeringsbudsjett, tilskudd, oppfølging av planstrategi og annen informasjon.

init left menu

 Hele forslaget til handlingsprogram og alle vedlegg

Bakgrunnsmateriale

Statistikkportalen
Kommuneplanen
Veldreven og effektiv kommune (nyhetssak på kommunens nettside 16.10.2017)

Aktuelt og nyttig

Politisk behandling
Tidligere vedtatt handlingsprogram

Forslag til handlingsprogram består av ett hoveddokument og flere vedlegg.

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 07.12.2017 14:42