Politisk behandling

Forslaget til 2018-budsjett og handlingsprogram for 2018-2021 er behandlet i de politiske hovedutvalgene, kommunalutvalget (to ganger) og formannskapet. Til sist vedtas det i bystyret 13. desember.

init left menu

Partienes forslag

13. desember behandler bystyret rådmannens forslag.

Møteinnkalling

Her er partiens forslag til forandringer.  

H, KrF, FrP, V, Sp og Pensjonistpartiet - oppdatert 12. desember 2017

Fellesforslag fra Ap, MDG, SV og Rødt - oppdatert 12. desember 2017

Demokratene

Verbalforslag nr. 2 fra MDG

Verbalforslag fra SV

Datoer for budsjettbehandling

Her finner du datoene for den videre budsjettprosessen. 

  • Kulturstyret: 1. november.
  • Helse- og sosialstyret: 7. november.
  • Kommunalutvalget som hovedutvalg for økonomi, organisasjon og
  • Kristiansand Eiendom: 7. november.
  • Oppvekststyret: 7. november.
  • By- og miljøutvalget: 16. november.
  • Kommunalutvalget: 21. november.
  • Formannskapet: 29. november.
  • Bystyret: 13. desember.

Innkalling, sakspapirer og vedtak fra møtene (Politisk Agenda)

Innspill til budsjettforslaget

Fristen for å si din mening om budsjettet og handlingsprogrammet var 12. november. Innspillene ble levert til ordføreren og lederne for de forskjellige partiene i bystyret, før behandlingen i kommunalutvalget 21. november.

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 13.12.2017 08:01