Innsparinger

Det er lagt til grunn følgende innsparingstiltak i perioden:

init left menu

 Tiltak 2018201920202021

Personal – naturlige avganger

-830

-830

-830

-830

Personal - gevinstrealisering

-840

-840

-840

-840

Redusert priskompensasjon

-190

-390

-580

-770

Sum

 -1 860

 -2 060

 -2 250

 -2 440

Tall i hele 1000 (2018-kroner)

Personal

Innsparingskravet gjennomføres med lavere bemanning på 2 årsverk, hvorav 1 årsverk ved naturlig avgang og 1 årsverk som følge av gevinstrealiseringsprosjekt i enheten. Enheten arbeider med å endre arbeidsmetodikk og redusere bruk av eksterne tjenester. Personal vil også se nærmere på muligheten for økt støtte til OU-tiltak fra eksterne kilder.

Redusert priskompensasjon

Det er vedtatt et innsparingskrav der organisasjonssektorens andel er 770 000 kr i 2020 i forhold til 2016. Økningen utgjør 190 000 kr fra 2017 til 2018. Organisasjonssektoren vil løse dette med å redusere ordinære driftsutgifter.

 

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00