Investeringer

init left menu

Tall i 1000 kr

 

 

I løpende kroner

InvesteringsprosjekterProsjekt      2018-2021HP 2018HP 2019HP 2020HP 2021
 kostnad Sum Inntekt    

IT fagsystemer

Løpende

2 000

 

500

500

500

500

Sum

 

2 000

 

500

500

500

500

IT fagsystemer

Løpende bevilgning på 500 000 kr som er i hovedsak er avsatt til eventuelle nye moduler i Visma, Corporater og Mercell.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00