Innsparinger

Økonomisektorens andel av innsparingskrav er fordelt på følgende enheter i sektoren:

init left menu

Tall i 1000 kr I 2018-kroner
 HP 2018HP 2019HP 2020HP 2021

Økonomienheten

-40

-80

-120

-150

Kemneren i Kristiansandsregionen

-30

-70

-100

-140

Lønn- og regnskapsenheten

-70

-140

-210

-280

Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd

-100

-190

-280

-380

 

Innsparingstiltak i perioden

 

-240

 

-470

 

-710

 

-940

Kravet blir løst ved generell reduksjon av enhetenes driftsbudsjett og reduksjon i kommunens tilskudd til Kirkelig fellesråd.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00