Økonomi

I hele perioden er det økt satsing på innkjøpstjenesten. Det innebærer mer kapasitet på konkurranser, tilrettelegging for innovative anskaffelser og mer juridisk kompetanse.

init left menu

Økt satsing på innkjøpstjenesten

I hele perioden er det økt satsing på innkjøpstjenesten.

Kjøp av varer og tjenester utgjør nær en tredjedel av kommunens budsjett. For å øke tjenestekvaliteten og kostnadseffektiviteten er det økt satsing på innkjøpstjenesten i hele perioden.

– Økt satsing på innkjøp gjelder flere felt. For det første er det viktig at arbeidet følger gjeldende lover og regelverk. Det er med på å sikre konkurransen i markedet, og her har vi et stort fokus på gevinstene. Ved å kjøre en god konkurranse kan vi få gode priser noe som kan tas ut i form av lavere budsjetter. Dette kan igjen frigi midler til andre prosjekter som er høyere prioritert. Vi kartlegger derfor alle konkurranser og hvilken effekt det gir. Etter hvert er det snakk om mange millioner spart ved å kjøre gode konkurranser, og i denne perioden ønsker vi mer kapasitet på dette, sier økonomidirektør Terje Fjellvang før han legger til:

– Økt satsing på innkjøp blir også gjeldende i forhold til samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet som har vært et hovedfokus de to siste årene. Her overfører Kemneren et ekstra årsverk til internt arbeid som blant annet skal jobbe opp mot kommunal innkjøpstjeneste, sier Fjellvang.

Innovative anskaffelser

Innovative løsninger i forbindelse med anskaffelser er også en av innkjøpstjenestens satsinger denne perioden.

– Innovative anskaffelser innebærer et samarbeid med det private markedet, og satsingen omhandler å utvikle nye løsninger på behov som en har. Dette er foreløpig i en tidlig fase, men vi ønsker å fremme innovasjon og nyskapning, både internt og i næringslivet gjennom innovative offentlige anskaffelser. Dette kan igjen bidra til økt tjenestekvalitet og kostnadseffektivitet for kommunen, sier økonomidirektøren.

Juridisk kompetanse

Anskaffelsesprosesser krever juridisk kompetanse. Konstituert innkjøpssjef Reidar Opsahl kan fortelle at innkjøpstjenesten vurderer ansettelse av en saksbehandler med juridisk kompetanse i perioden mot 2021.

– Vurderingen er basert på to ting. For det første er anskaffelsesområdet komplekst både juridisk, økonomisk og samfunnsfaglig, og regelverket er i stadig utvikling. Det er viktig at vi hele tiden etterlever regelverket, og at vi tar opp i oss den samfunnspolitiske utvikling, eksempelvis innen miljø og etikk, noe den nye stillingen vil kunne bidra til, sier Opsahl.

– For det andre skaper det nye lovverket nye muligheter, blant annet gir det rom for mer samhandling med næringslivet. Vårt mål er at kommunen sammen med våre leverandører skal levere så gode varer og tjenester som mulig til innbyggerne, og vi er overbevist om at styrket samhandling er til alles beste. Den nye stillingen vil kunne bidra til å utvikle og sikre god og lovlig samhandling, sier Opsahl.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00