Utfordringer

Kultursektorens hovedutfordringer i perioden 2018-2021.

init left menu

Arenautvikling
Aldrende bygningsmasse der en må finne løsninger som styrker en bærekraftig utvikling.

Synlighet
Tydeliggjøre tjenestenes betydning for den kulturelle grunnmuren og innbyggernes deltagelse i lokalsamfunnet.

Samarbeid
Styrke samhandlingen med sentrale institusjoner, profesjonelle utøvere og frivillig sektor.

Kvalitet
Økt fokus på kvalitet og kunnskapsdrevet utvikling av tjenestetilbud og forvaltning.

Digitalisering
Endre organisering og arbeidsprosesser for å utnytte nye muligheter.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00