Innsparinger

Rådmannen foreslår at redusert kompensasjon for prisstigning videreføres i 2021. Kultursektoren skal da spare inn 2,375 mill. kr i kommende fireårsperiode.

init left menu

Innsparingskravene blir løst slik:

Tall i 1000kr i 2018 kr
TiltakHP 2018HP 2019HP 2020HP 2021

Øke innsatsen for å få eksterne prosjekttilskudd.

-110

-110

-110

-110

Effektivisering og økte inntekter som følge av overtakelsen av Vågsbygd samfunnshus.

-110

-110

-110

-110

Organisasjonsendring og naturlig avgang i kulturdirektørens stab

-440

-440

-440

-440

Redusert kompensasjon for prisstigning

-430

-860

-1290

-1720

 

Sum

 

-1 090

 

-1 520

 

-1 950

 

-2 380

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00